Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn sử dụng hệ thống mes 2023

Hướng dẫn sử dụng hệ thống mes 2023

bởi sharescript_songoku

Để cân nhắc được về giá, trước tiên bạn phải có một ý tưởng chung, rõ rang trong nội bộ về những gì bạn muốn. Và sau đó lựa chọn một vài nhà cung cấp tư vấn triển khai phù hợp.

IV. Quy trình triển khai MES

Quy trình triển khai hệ thống thực thi sản xuất-MES gồm có hai bước cơ bản: Lựa chọn giải pháp MES phù hợp và chiến lược triển khai hệ thống MES.

1. Lựa chọn giải pháp MES phù hợp

Để cài đặt một hệ thống điều hành sản xuất MES mới trong công ty thì trước hết cần mua các thành phần công nghệ, phần mềm và phần cứng. Sau đó, việc triển khai các thành phần kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) đã có của business và sau đó đào tạo nhân viên và thích ứng các quy trình kinh doanh với hệ thống thông tin có khía cạnh này. Vì bản chất của MES cũng là một hệ thống IT trong doanh nghiệp nên quy trình triển khai MES cũng không nằm ngoài những phương pháp cơ bản của dự án công nghệ thông tin.

Tiếp theo, việc lựa chọn thành phần cứng của MES phụ thuộc vào phần mềm. Tùy theo doanh nghiệp mà quyết định nên mua một máy chủ hay cả mạng máy tính, kiến trúc bộ xử lý nào là cần thiết và những thành phần nào khác là cần thiết. Việc lựa chọn phần mềm có phần phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với việc lựa chọn phần cứng.

Trong trường hợp cần mua phần mềm mới, thì phải xem xét nên mua phần mềm tiêu chuẩn hay phần mềm riêng lẻ được phát triển. Phần mềm đóng gói các tùy chỉnh được tạo ra đặc biệt cho một tổ chức và có thể được phát triển bởi chính tổ chức đó hoặc nhà cung cấp bên ngoài. Mặt khác, phần mềm tiêu chuẩn đã được sản xuất trước và bao gồm một hoặc nhiều quy trình kinh doanh hoàn toàn với một hoặc nhiều chương trình. Trong thực tế, một biến thể hỗn hợp của phần mềm tiêu chuẩn với một số lượng nhỏ các phần mở rộng riêng lẻ có thể cần thiết đối với một hệ thống thực thi sản xuất-MES.
Vậy nên hiện nay, các giải pháp MES đều đi theo xu hướng hỗn hợp: 1 bộ tiêu chuẩn theo ngành (sản xuất liên tục hoặc sản xuất rời rạc) cùng bộ templates và các chức năng có thể customize theo mô hình thực tế của khách hàng.

Giải pháp MES phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của các nhà sản xuất toàn cầu là một giải pháp đáp ứng các yêu cầu về thời gian đáp ứng của tổ chức trên toàn bộ doanh nghiệp được đồng bộ hóa toàn cầu.
Nên lựa chọn hệ thống MES có hiệu quả và đáp ứng được các tiêu chí kinh doanh sau đây:

 • Cải thiện quy trình và chất lượng sản xuất.
 • Dễ dàng hỗ trợ nhiều nhà máy ở nhiều thành phố, quốc gia hoặc/và châu lục.
 • Tích hợp với các hệ thống sản xuất và kinh doanh quan trọng hiện có.
 • Giảm sự tham gia của IT và giảm chi phí IT dưới khu vực sản xuất.
 • Hỗ trợ chu trình sản xuất ngắn hơn.
 • Hỗ trợ nhanh chóng các thay đổi được lên kế hoạch và đột xuất trong chu kỳ sản xuất trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó còn có một số tiêu chí bổ sung cần xem xét trong quá trình lựa chọn:

 • Được xác nhận bởi các nhà sản xuất khác trong ngành tương tự.
 • Đủ linh hoạt để hỗ trợ demo sản phẩm đảm bảo rằng nhà cung cấp có thể nhanh chóng cung cấp các khả năng cụ thể mà nhà sản xuất yêu cầu với việc tối thiểu hóa dịch vụ thu thập dữ liệu.
 • Được phát triển và hỗ trợ bởi một nhà cung cấp với khả năng đã được chứng minh để cung cấp những gì đã được hứa hẹn và hỗ trợ sản phẩm trong và sau khi thực hiện.

2. Chiến lược triển khai hệ thống MES

Sau khi đã lựa chọn được phần mềm phù hợp cho doanh nghiệp thì có thể tiếp tục triển khai hệ thống MES. Việc thực hiện hệ thống hóa là không thể tránh khỏi vì sự phức tạp của hệ thống thực thi sản xuất – MES. Điều này thường có thể được thực hiện trên cơ sở ba chiến lược:

 • Big Bang
 • Thực hiện từng bước trong các khu vực hoạt động riêng lẻ. (Pilot 1 khu vực sản xuất)
 • Thay thế từng bước các quy trình kinh doanh riêng lẻ. (Pilot cho một Module riêng lẻ, như Workflow or Monitoring OEE).

Chiến lược triển khai hệ thống MES

a. Big Bang

Theo chiến lược của Big Bang, tất cả các quy trình kinh doanh bị ảnh hưởng đều được xử lý thông qua hệ thống mới theo một thời hạn nhất định. Việc này dẫn đến rủi ro cao bằng các lỗi trong hệ thống MES có thể ảnh hưởng tới toàn bộ tổ chức. Lỗi không chỉ được gây ra từ phần cứng hay phần mềm mà còn bởi những người xử lý các thành phần kỹ thuật. Để tránh được lỗi người dùng thì cần phải đào tạo mở rộng tất cả người dùng gần như song song vì thông thường họ sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống cùng một lúc.

b. Thực hiện từng bước trong các khu vực hoạt động riêng lẻ (Pilot 1 khu vực sản xuất)

Việc triển khai hệ thống MES trong các khu vực hoạt động riêng lẻ giúp giảm nguy cơ xảy ra lỗi. Nếu theo chiến lược này, ban đầu các quy trình kinh doanh chỉ cho một bộ phận được hệ thống hỗ trợ. Ưu điểm của chiến lược này là các lỗi có thể không ảnh hưởng tới toàn bộ doanh nghiệp và người dùng có thể được đào tạo dần. Hơn nữa, các bộ phận của doanh nghiệp mà hệ thống đã được sử dụng có thể chia sẻ kinh nghiệm với các bộ phận khác.

c. Thay thế từng bước các quy trình kinh doanh riêng lẻ (Pilot cho một Module riêng lẻ, như Workflow or Monitoring OEE)

Việc triển khai từng bước cũng có thể được thực hiện liên quan đến các quy trình kinh doanh. Theo chiến lược này, chỉ có một số quy trình được thực hiện ban đầu thông qua hệ thống mới. Vậy nên, nguy cơ thất bại giảm đáng kể và trở nên dễ quản lý. Và việc đào tạo người dùng cũng có thể được thực hiện trong các giai đoạn. Ưu điểm của chiến lược này là rủi ro thấp hơn nhưng lại cao hơn về mặt thời gian.
Vậy nên, việc lựa chọn chiến lược phù hợp nằm ở đâu đó giữa hai mục tiêu cạnh tranh chung là giảm thiểu rủi ro và giảm thiểu chi phí.

V. Thách thức và khó khăn khi triển khai MES

Giống như tất cả các hệ thống khác, MES cũng có những nhược điểm. MES không hoàn hảo, dưới đây là những thách thức và khó khăn khi triển khai MES:

1. Hệ thống MES có thể khó và tốn kém để tùy chỉnh

Hệ thống thực thi sản xuất MES là các hệ thống cứng nhắc với tính năng hẹp, được xác định rõ ràng và kiến trúc hệ thống. Trừ khi bạn đang áp dụng một MES được xây dựng tùy chỉnh, có thể rất tốn kém và còn chậm hơn để thực hiện, bạn sẽ phải tùy chỉnh một giải pháp sẵn có. Việc này không chỉ khó khan mà còn tốn thời gian và chi phí. Các cấu hình MES được tùy chỉnh dựa trên bộ công cụ MES có thể chạy tỷ lệ cao của đô la cấp phép cho dịch vụ, thường lên tới 1:3.

Điều đó có nghĩa là cứ chi 10.000 đô la cho license, bạn thực sự có thể chi 30.000 đô la cho các dịch vụ.

2. Triển khai MES là một quá trình chậm

Vì hệ thống thực thi sản xuất MES là một hệ thống bao gồm tất cả, nên việc triển khai nó thường là một công việc chính cần cân bằng lợi ích của các bên liên quan từ khắp công ty. Do chi phí license cao liên quan đến MES và nhiều bên liên quan sẽ sử dụng nó, ngay cả những nhà sản xuất nhanh nhất cũng phải mất hàng tháng để phân tích nhu cầu MES của họ, đánh giá nhà cung cấp, soạn thảo POC và sau đó vài tháng nữa thực hiện các hệ thống trong hoạt động sản xuất, tùy chỉnh nó,…

Trên thực tế, thời gian thực hiện trung bình cho một MES là từ 15-16 tháng.

3. Thay đổi hệ thống khó khăn khi nhu cầu hoạt động của bạn thay đổi

Các nhà máy hiện đại cần linh hoạt để thích ứng với những thay đổi trên thị trường và nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, do kiến trúc cứng nhắc của nó, MES có thể làm chậm tốc độ cải tiến vì chúng cần được tùy chỉnh để phù hợp với các quy trình mới. Điều này có thể khiến MES tụt hậu so với nhu cầu hoạt động.

Trên thực tế, một trong 5 lý do hàng đầu khiến các nhà sản xuất thay đổi MES là do các nhà cung cấp của họ không đủ linh hoạt để thích ứng với nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp.

4. Bạn sẽ cần thay đổi quy trình công việc của mình để phù hợp với MES

Như đã đề cập, hệ thống MES cứng nhắc nên việc thay đổi các hoạt động của bạn để phù hợp với MES dễ dàng hơn là thay đổi cách sử dụng hệ thống MES để phù hợp với yêu cầu của bạn. Tất nhiên là việc này phải mất phí và MES của bạn có khả năng tùy chỉnh. Bạn không chỉ phải thay đồi hoạt động của mình mà còn phải dừng các quy trình không cần thiết cho hoạt động sản xuất bởi vì MES không hỗ trợ cho các lựa chọn thay thế khác. Việc áp dụng các quy trình phụ có thể cần tới chi phí dài hạn vượt xa lợi ích của hệ thống thực hiện sản xuất hoàn toàn.

5. MES không di chuyển theo tốc độ của công nghệ

Vạn vật kết nối (IIoT) và điện toán đám mây là một trong những công nghệ nhiều hứa hẹn nhất trong sản xuất. Tuy nhiên, MES đã xuất hiện trước những công nghệ mới này, vì vậy hầu hết các nhà cung cấp MES đều bị tụt hậu khi muốn tích hợp chúng vào giải pháp của họ.

Trên thực tế, ước tính chỉ có 50% giải pháp MES bao gồm IoT công nghiệp. Hơn nữa, hầu hết MES được xây dựng như giải pháp tại chổ. Dù một số nhà cung cấp đang bắt đầu cung cấp các giải pháp dựa trên đám mây, nhưng họ cũng đứng sau các giải pháp hoặc ngành công nghiệp khác về vấn đề này.

Cách sử dụng hệ thống MES hợp lý mang lại vô số những lợi ích thực tế cho doanh nghiệp, tuy nhiên để triển khai hệ thống MES phải đi kèm những khó khăn và thách thức. Vậy nên để lắp đặt hệ thống MES cần tìm đến những nhà cung cấp nhiều kinh nghiệm không chỉ về nghiệp vụ sản xuất, lập trình mà còn phải hiểu về các chuẩn truyền dữ liệu và hệ thống báo cáo quản trị phù hợp để có được phương án thích hợp nhất và tránh lãng phí nhất!
Bài viết từ thuannhat.com.vn. Hy vọng mang lại thông tin hữu ích.

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận