Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc theo mẫu 2023

Hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc theo mẫu 2023

bởi sharescript_songoku

Mẫu kế hoạch chăm sóc

Kế hoạch chăm sóc

Kế hoạch chăm sóc người bệnh

Mẫu kế hoạch chăm sóc là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc chăm sóc bệnh nhân. Mẫu kế hoạch nêu rõ thông tin của người bệnh, lý do nhập viên, chẩn đoán bệnh của bệnh nhân, hướng điều trị, cơ chế sinh bệnh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch chăm sóc tại đây.

Mẫu kế hoạch chăm sóc

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch chăm sóc như sau:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân

PHẦN I: THU THẬP DỮ KIỆN

1. Hành chính

Họ tên bệnh nhân: ……………………………………………………………………………

Tuổi: ………………………………………… Giới tính: ……………………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Ngày vào viện: ………………………………………………………………………………..

2. Lý do nhập viện

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

3. Chẩn đoán:

* Ban đầu:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

* Các khoa:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

* Hiện tại:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

4. Bệnh sử

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

5. Tiền căn

* Cá nhân

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

* Gia đình

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

6. Tình trạng hiện tại

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

7. Hướng điều trị

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

8. Các y lệnh và chăm sóc:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

9. Phân cấp điều dưỡng

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

PHẦN II:

A) Cơ chế sinh bệnh

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

B) Triệu chứng học

Triệu chứng kinh điển

Triệu chứng thực tế

Nhận xét

C) Cận lâm sàng

Xét nghiệm và CLS

Trị số bình thường

Kết quả thực tế

Nhận xét

D) Điều dưỡng thuốc điều trị

Tên thuốc

Liều dùng

Tác dụng

Điều dưỡng thuốc

PHẦN III: CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP ĐIỀU DƯỠNG:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

PHẦN IV: NỘI DUNG GIÁO DỤC NGƯỜI BỆNH

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

PHẦN V: KẾ HOẠCH CHĂM SÓC

Chẩn đoán ĐD

Mục tiêu chăm sóc

Kế hoạch chăm sóc

Lý do

Tiêu chuẩn lượng giá

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận