Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn học toán lớp 3 2023

Hướng dẫn học toán lớp 3 2023

bởi sharescript_songoku

VIDEO

​​​​​​​Toán lớp 3 ôn tập các bảng chia là bài học củng cố kiến thức cho trẻ trước khi bước vào làm quen các bảng cửu chương tiếp theo.

Toán lớp 3 ôn tập các bảng chia

là bài học củng cố kiến thức cho trẻ trước khi bước vào làm quen các bảng cửu chương tiếp theo. Dưới dây là tất cả những điều cần lưu ý về các bảng chia đã học.

Bạn đang xem:

Hướng dẫn học toán lớp 3

1. Ôn tập các bảng chia đã học

1.1. Định nghĩa phép chia

1.2. Các thành phần trong phép chia

1.3. Các bảng chia đã học

Ở chương trình lớp 2, trẻ đã được làm quen với bảng chia từ 2 đến 5:

2. Các dạng bài tập áp dụng bảng chia

2.1. Tính nhẩm

Cách làm: Dựa vào kiến thức về các bảng chia đã học để tính nhẩm.

Ví dụ:

a) 12 : 3

b) 24 : 6

c) 25 : 5

d) 30 : 6

Trả lời:

a) 12 : 3 = 4

b) 24 : 6 = 4

c) 25 : 5 = 5

d) 30 : 6 = 5

2.2. Tìm ẩn

Ví dụ:

a) y : 3 = 5

b) y : 2 = 7

c) 21 : y = 3

d) 18 : y = 2

Trả lời:

a)

y : 3 = 5

y = 5 x 3

y = 15

b)

y : 2 = 7

y = 7 x 2

y = 14

c)

21 : y = 3

y = 21 : 3

y = 7

d)

18 : y = 2

y = 18 : 2

y = 9

2.3. Giải toán có lời văn

Cách làm:

Bước 1: Đọc và phân tích dữ liệu bài toán.

Bước 2: Tóm tắt bài toán.

Bước 3: Thực hiện phép tính phù hợp.

Bước 4: Trình bày bài giải và kiểm tra lại.

Ví dụ: Nam có 28 viên bi, chia đều vào 7 lọ. Hỏi mỗi lọ có bao nhiêu viên bi?

Trả lời:

Mỗi lọ có số bi là:

28 : 7 = 4 (viên bi)

Đáp số: 4 viên bi

2.4. Bài tập về phân số

3. Bài tập vận dụng toán lớp 3 ôn lại các bảng chia

3.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 27 : 3

b) 12 : 2

c) 24 : 4

d) 32 : 4

Bài 2: Điền vào chỗ trống

a) Giá trị ⅓ của 18 là:…Xem thêm: Phim Câu Hỏi Số 5 Tập 13 : Luyện Tập Chung, Phim Câu Hỏi Số 5 Tập 2 Full Hd

b) Giá trị 1/5 của 25 là:…

c) Giá trị 1/4 của 28 là:…

d) Giá trị 1/2 của 20 là:…

Bài 3: Tìm y

a) y : 3 = 2

b) y : 3 = 5

c) 36 : y = 4

d) 30 : y = 3

Bài 4: Lớp 3B có 32 bạn học sinh, cô giáo xếp lớp thành 4 hàng bằng nhau, hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

3.2. Đáp án

Bài 1: Tính nhẩm

a) 27 : 3 = 9

b) 12 : 2 = 6

c) 24 : 4 = 6

d) 32 : 4 = 8

Bài 2: Điền vào chỗ trống

a) Giá trị ⅓ của 18 là: 18 : 6 = 3

b) Giá trị 1/5 của 25 là: 25 : 5 = 5

c) Giá trị 1/4 của 28 là: 28 : 4 = 7

d) Giá trị 1/2 của 20 là: 20 : 2 = 10

Bài 3: Tìm y

a)

y : 3 = 2

y = 2 x 3

y = 6

b)

y : 3 = 5

y = 5 x 3

y = 15

c)

36 : y = 4

y = 36 : 4

y = 9

d)

30 : y = 3

y = 30 : 3

y = 10

Bài 4:

Mỗi hàng có số học sinh là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

4. Bài tập thực hành toán lớp 3 ôn lại các bảng chia

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính nhẩm

a) 45 : 5

b) 40 : 4

c) 36 : 4

d) 16 : 4

Bài 2: Điền vào chỗ trống

a) Giá trị 1/2 của 16 là:…

b) Giá trị 1/4 của 20 là:…

c) Giá trị 1/5 của 40 là:…Xem thêm: My Brother Never Enjoys Classical Music And I Don’T Too, Find And Correct The Mistake

d) Giá trị ⅓ của 15 là:…

Bài 3: Tìm y

a) y : 4 = 6

b) y : 3 = 4

c) y : 5 = 5

d) y : 2 = 9

Bài 4: Bà chia can dầu chứa 40 lít dầu ra 4 can, hỏi mỗi can đựng bao nhiêu lít dầu?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 9

b) 10

c) 9

d) 4

Bài 2:

a) 8

b) 5

c) 8

d) 5

Bài 3:

a) y = 24

b) y = 12

c) y = 25

d) y = 18

Bài 4:

Đáp số: 10 lít dầu

Trên dây, duhoctop.vn đã cùng bé học toán lớp 3 ôn tập các bảng chia. Để giúp bé học tốt môn toán, bố mẹ đừng quên chờ đợi những bài giảng tiếp theo nhé!

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận