Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn ghi học bạ thcs 2023

Hướng dẫn ghi học bạ thcs 2023

bởi sharescript_songoku

Quản trị Website
19/10/2015
Lượt xem: 9771

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã cỏ hướng dẫn sừ dụng học bạ tại trang 16 đối với học bạ trung học cơ sở (THCS) và trang 12 đối với học bạ trung học phổ thông (THPT); Trong thời gian qua, Sở GDĐT nhận thấy việc quản lý, sử dụng học bạ của học sinh ở một số trường còn nhiều khiếm khuyết. Nhằm đảm bảo thực hiện một cách đồng bộ, khoa học, thống nhất trong quản lý, sử dụng học bạ của học sinh, Sở GDĐT hướng dẫn sử dụng học bạ học sinh THCS, THPT như sau:

 

1.    Học bạ là hồ sơ pháp lý ghi nhận kết quả học tập và rèn luyện học sinh do trường trung học lập và quản lý. Học bạ chỉ trả lại cho học sinh khi thôi học, chuyển trường, tổt nghiệp ra trường.

2.    Học bạ lập thành văn bản trên giấy theo mẫu của Bộ GDĐT; có dấu xác nhận của Sở GDĐT; có đủ chữ ký trực tiếp (không sử dụng chữ ký cỏ sẵn) của giáo viên chù nhiệm, hiệu trưởng (phó hiệu trưởng); có đủ dấu nhà trường đóng giáp lai giữa hai trang liên tiếp (kể các trang bìa) và xác nhận chữ ký của hiệu trưởng (phó hiệu trướng) có bản sao giấy khai sinh kèm theo được dán liền với học bạ tại trang bìa 2.

3.    Chỉ ghi kết quà học tập và rèn luyện của học sinh vào học bạ sau khi đã có kết quả tương ứng trên sổ gọi tên và ghi điểm, kết quả ghi ở học bạ phải hoàn toàn trùng khớp với kết quả ghi ở sổ gọi tên ghi điểm,

4.    Chỉ sử dụng mực màu đen để ghi và ký vào học bạ, riêng nội dung sửa chữa được ghi bằng mực màu đỏ.

5.    Sử dụng chữ thường để ghi học bạ, riêng họ, đệm và tên học sinh được ghi bàng chữ in hoa có dấu.

Quy ước viết tắt: Ban Khoa học Tự nhiên: KHTN; Khoa học Xã hội – Nhân văn: KHXH-NV; ban Cơ bản không viết tắt; Giáo dục quốc phòng – An ninh: GDQP-AN; giáo viên bộ môn: GVBM; giáo viên chủ nhiệm: GVCN;

Kết quả xếp loại hạnh kiểm: Tốt:T, Khá: K, Trung bỉnh: Tb, Yếu: Y;

Kết quả xếp loại học lực: Giỏi: G, Khá: K, Trung bỉnh: Tb, Yếu: Y, riêng loại Kém ghi là: Kém.

6.       Sử dụng chữ số Ả – Rập để ghi học bạ, đối với nhừng số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng một, tháng hai phải ghi thêm chữ số 0 ở bên trái; đối với những số chỉ năm phải có đủ 4 chữ số của mỗi năm; đối vói số thập phân dùng dấu phẩy ngăn cách giữa phần nguyên và phân thập phân; đôi với điểm trung bình môn. trung bình học kì, trung bình cả năm là sô nguyên phải có thêm dấu phẩy và chữ số 0 sau dấu phẩy.

7.       Địa danh (trước ngày, thảng, năm hiệu trưởng kỷ): Ghi theo địa danh huyện, thành phố (đối với trường trực thuộc Sở GDĐT) hoặc xã, phường, thị trấn (đối với trường trực thuộc Phòng GDĐT) nơi đặt địa điểm của trường.

8.       Sửa chữa khi ghi sai điểm hoặc ghi sai các nội dung khác: Người ghi sai điểm hoặc ghi sai các nội dung khác dùng bút mực màu đỏ gạch 1 nét ngang nội dung cần sửa chữa, ghi các nội dung sửa chữa bên phải phía trên nội dung vừa gạch ngang.

9.       Học bạ phải được giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ, không làm mất, làm hỏng, tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định; được bảo quản lưu giữ trong túi đựng hồ sơ học sinh cùng với các giấy tờ khác.

10.   Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra đôn đốc việc quản lý, bảo quản và ghi, hoàn thiện học bạ; khen thưởng đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt và xử lý kỷ luật đối vởi tập thể cá nhân vi phạm.

Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

Phòng GDTrH

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận