Trang chủ Lifehacks Hướng dẫn 11 của ủy ban kiểm tra trung ương 2023

Hướng dẫn 11 của ủy ban kiểm tra trung ương 2023

bởi sharescript_songoku

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
. Mọi hành vi sao chép, đăng tải lại mà không có sự đồng ý của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
là vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ.


THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
has the copyright on this translation. Copying or reposting it without the consent of
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
is a violation against the Law on Intellectual Property.

X


CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN

Các nội dung của VB này được VB khác thay đổi, hướng dẫn sẽ được làm nổi bật bằng
các màu sắc:

    

: Sửa đổi, thay thế,
hủy bỏ

Click vào phần

bôi vàng

để xem chi tiết.

Số hiệu: 11-HD/UBKTTW Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ủy ban kiểm tra trung ương Người ký: Bùi Thị Minh Hoài
Ngày ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Cơ cấu tổ chức Ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên cơ sở

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 11- HD/UBKTTW về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Theo đó, cơ cấu tố chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được hướng dẫn như sau:

– Số lượng: Từ 05 đến 07 ủy viên (do đảng ủy cùng cấp quyết định), trong đó có không quá 02 phó chủ nhiệm; có từ 01 đến 02 ủy viên chuyên trách và từ 04 đến 05 ủy viên kiêm chức; có 02 cấp ủy viên cùng cấp.

– Ủy viên chuyên trách gồm: Phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên cùng cấp và 01 ủy viên;

– Các ủy viên kiêm chức gồm: Chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụ cấp ủy cùng cấp; các ủy viên kiêm chức khác là lãnh đạo phụ trách công tác tố chức cán bộ, thanh tra… cùng cấp.

Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW được ban hành ngày 14/02/2020.

BAN
CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
——-

ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số:
11-HD/UBKTTW


Nội, ngày 14
tháng 02
năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

CƠ CẤU
TỔ CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CẤP TRÊN CƠ SỞ VÀ CƠ SỞ THUỘC
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

– Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban
Kiểm tra Trung ương Khóa XII;

– Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành Điều
lệ Đảng;

– Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thi hành Chương
VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;

– Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức
Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương
hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm
tra của đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung
ương như sau:

1. Ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp
trên cơ sở

– Số lượng: Từ 05 đến 07 ủy viên (do
đảng ủy cùng cấp quyết định), trong đó có không quá 02 phó chủ nhiệm; có từ 01
đến 02 ủy viên chuyên trách và từ 04 đến 05 ủy viên kiêm chức; có 02 cấp ủy
viên cùng cấp.

– Ủy viên chuyên trách gồm: Phó chủ
nhiệm thường trực là cấp ủy viên cùng cấp và 01 ủy viên.

– Các ủy viên kiêm chức gồm: Chủ nhiệm
là ủy viên ban thường vụ cấp ủy cùng cấp; các ủy viên kiêm chức khác là lãnh đạo
phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thanh tra… cùng cấp.

2. Ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp
cơ sở (kể cả đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở)

Số lượng: Từ 03 đến 05 ủy viên kiêm
chức (do đảng ủy cùng cấp quyết định), có từ 01 đến 02 cấp ủy viên cùng cấp, gồm:
Chủ nhiệm là phó bí thư hoặc ủy viên ban thường vụ đảng ủy; phó chủ nhiệm và
các ủy viên khác là cấp ủy viên, bí thư chi bộ trực thuộc, lãnh đạo phụ trách
công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, trưởng các đoàn thể cùng cấp.

Ủy ban kiểm tra của đảng ủy trong các
cơ quan, doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên thì bố trí 01 phó chủ nhiệm
hoặc 01 ủy viên chuyên trách (do đảng ủy cùng cấp quyết định).

Cấp ủy đảng các cấp thuộc Đảng bộ Khối
các cơ quan Trung ương căn cứ Hướng dẫn này để triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc, đề nghị các Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo Ủy ban
Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư (để báo
cáo),
– Ban Tổ chức Trung ương (để phối hợp),
– Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan TW,
– Các đồng chí Thành viên UBKTTW,
– Các đồng chí Thư ký Chủ nhiệm,
– Các vụ, đơn vị trong CQUBKTTW,
– Lưu: VT,LT-CNTT, Vụ TC-CB (5).

T/M
ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC

Bùi Thị Minh Hoài

 

Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW năm 2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW ngày 14/02/2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành

6.644

Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW 2020 ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên …

Chọn văn bản so sánh thay thế:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI,
HƯỚNG DẪN

Văn bản bị thay thế

Văn bản thay thế

Nội dung sửa đổi, hướng dẫn

Chú thích:

Rà chuột vào nội dụng văn bản để sử dụng.

<Nội dung> = Nội dung thay
thế tương ứng;

<Nội dung> =
Không có nội dung thay thế tương ứng;

<Nội dung> = Không có
nội dung bị thay thế tương ứng;

<Nội dung> = Nội dung được sửa đổi, bổ
sung.

 

Click trái để xem cụ thể từng nội dung cần so sánh
và cố định bảng so sánh.

Click phải để xem những nội dung sửa đổi, bổ sung.

Double click để xem tất cả nội dung không có thay
thế tương ứng.

Tắt so sánh [X] để
trở về trạng thái rà chuột ban đầu.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

FILE ATTACHED TO DOCUMENT

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]

Xin chân thành cảm ơn Thành viên  đã sử dụng www.ThuVienPhapLuat.vn

 1. 1. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  phiên bản hoàn toàn mới cung cấp nhiều tiện ích tra cứu nâng cao, lọc kết quả tìm kiếm văn bản chính xác, nhanh chóng theo nhu cầu;
 2. 2. Nội dung chỉ dẫn, sửa đổi, bổ sung, các văn bản liên quan đánh dấu bằng màu chi tiết rõ ràng, công cụ lược đồ và nhiều tiện ích khác;
 3. 3. Cập nhật liên tục tin tức văn bản mới, chính sách pháp luật mới nhất;
 4. Tra cứu hơn 280.000 văn bản Pháp Luật;
 5. 4. Tải về đa dạng văn bản gốc, PDF, văn bản file word, văn bản tiếng anh;
 6. 5. Cá nhân hóa: Quản lý thông tin cá nhân và cài đặt lưu trữ văn bản quan tâm theo nhu cầu;
 7. 6. Được hỗ trợ pháp lý sơ bộ qua điện thoại, mail, zalo nhanh chóng;
 8. 7. Tra cứu hơn 395.000 văn bản, tìm nhanh văn bản bằng giọng nói.

TP. HCM, ngày 31/05/2021

Thưa Quý khách,

Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020,  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.

Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.

Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.

Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:

      sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,

      và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,

nhằm:

      Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,

      và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;

Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.

TP. HCM, ngày 20/07/2022

Thư Xin Lỗi Vì Đang Bị Tấn Công DDoS

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT chân thành xin lỗi Quý khách vì website không vào được hoặc vào rất chậm trong hơn 1 ngày qua.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 19/7/2022, trang www.ThuVienPhapLuat.vn có biểu hiện bị tấn công DDoS dẫn đến quá tải. Người dùng truy cập vào web không được, hoặc vào được thì rất chậm.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã báo cáo và nhờ sự hỗ trợ của Trung Tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia (NCSC), nhờ đó đã phần nào hạn chế hậu quả của cuộc tấn công.

Đến chiều ngày 20/07 việc tấn công DDoS vẫn đang tiếp diễn, nhưng người dùng đã có thể sử dụng, dù hơi chậm, nhờ các giải pháp mà NCSC đưa ra.

DDoS là hình thức hacker gửi lượng lớn truy cập giả vào hệ thống, nhằm gây tắc nghẽn hệ thống, khiến người dùng không thể truy cập và sử dụng dịch vụ bình thường trên trang www.ThuVienPhapLuat.vn .

Tấn công DDoS không làm ảnh hưởng đến dữ liệu, không đánh mất thông tin người dùng. Nó chỉ làm tắc nghẽn đường dẫn, làm khách hàng khó hoặc không thể truy cập vào dịch vụ.

Ngay khi bị tấn công DDoS, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã họp xem thời gian qua mình có làm sai hay gây thù chuốc oán với cá nhân tổ chức nào không.

Và nhận thấy mình không gây thù với bạn nào, nên chưa hiểu được mục đích của lần DDoS này là gì.

Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:

 • sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống pháp luật
 • và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam,
 • nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu,
 • và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng nhà nước pháp quyền.

Luật sư Nguyễn Thụy Hân, Phòng Cộng Đồng Ngành Luật cho rằng: “Mỗi ngày chúng tôi hỗ trợ pháp lý cho hàng ngàn trường hợp, phổ cập kiến thức pháp luật đến hàng triệu người, thiết nghĩ các hacker chân chính không ai lại đi phá làm gì”.

Dù thế nào, để xảy ra bất tiện này cũng là lỗi của chúng tôi, một lần nữa THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin gửi lời xin lỗi đến cộng đồng, khách hàng.

Cảm ơn

đã dùng ThuVienPhapLuat.vn

 • Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
 • Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
  nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
 • Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
  nên nhiều người khác vào dùng?
 • Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
 • Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!

Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.

Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.

Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập

Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận