Làm cách nào để xem và quản lý mục Yêu thích trên Bảng tin Facebook …

Like Comment

Note: Sau đây là bài viết Làm cách nào để xem và quản lý mục Yêu thích trên Bảng tin Facebook … được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Bạn có thể chọn tối đa 30 người trong danh sách bạn bè và Trang Facebook để thêm vào mục Yêu thích. Bạn có thể phải gỡ một số mục Yêu thích thì mới thêm được mục khác.

Khi bạn thêm bạn bè và Trang vào mục Yêu thích trên Facebook, bài viết của họ sẽ hiển thị ở vị trí cao hơn trong Bảng tin của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy bài viết mới nhất trước tiên.

Bạn có thể quản lý mục Yêu thích bất cứ lúc nào. Bạn bè và Trang sẽ không nhận được thông báo nếu bạn thêm hoặc gỡ họ. Bạn không thể thêm nhóm vào mục Yêu thích.

Bạn bè, người của công chúng hoặc Trang mà trước đây bạn đã chọn để Xem đầu tiên sẽ tự động được chuyển đến mục Yêu thích.

Xem bài viết từ mục Yêu thích

Bạn có thể sắp xếp Bảng tin để xem bảng tin của mục Yêu thích – nơi chỉ hiển thị các bài viết từ mục Yêu thích của bạn.

  1. Đi đến Bảng tin.
  2. Nhấp vào mục Yêu thích ở menu bên trái. Bạn có thể phải nhấp vào Xem thêm thì mới thấy tùy chọn này.

Làm cách nào để xem và quản lý mục Yêu thích trên Bảng tin Facebook? | Facebook Trung tâm trợ giúp

Thêm hoặc gỡ mục Yêu thích

Làm cách nào để xem và quản lý mục Yêu thích trên Bảng tin Facebook? | Facebook Trung tâm trợ giúpLàm cách nào để xem và quản lý mục Yêu thích trên Bảng tin Facebook? | Facebook Trung tâm trợ giúpLàm cách nào để xem và quản lý mục Yêu thích trên Bảng tin Facebook? | Facebook Trung tâm trợ giúpLàm cách nào để xem và quản lý mục Yêu thích trên Bảng tin Facebook? | Facebook Trung tâm trợ giúpLàm cách nào để xem và quản lý mục Yêu thích trên Bảng tin Facebook? | Facebook Trung tâm trợ giúp

Lời kết: Bạn có thể chọn tối đa 30 người trong danh sách bạn bè và Trang Facebook để thêm vào mục Yêu thích B

Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.