Cách ẩn ảnh trên Facebook cực nhanh không phải ai cũng biết

Like Comment

Note: Sau đây là bài viết Cách ẩn ảnh trên Facebook cực nhanh không phải ai cũng biết được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang thắc mắc không biết làm sao để ẩn ảnh trên Facebook để mọi người không xem được hoặc chỉ một số bạn bè của bạn có thể xem được những bức ảnh đó. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh.

I. Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại

1. Cách ẩn từng ảnh trên trang cá nhân của bạn

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.
 • Kéo đến ảnh mà bạn muốn ẩn trên trang cá nhân của bạn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.
 • Chọn Chuyển vào kho lưu trữ.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn (Đối với iOS).

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Bước 2: Kéo đến ảnh mà bạn muốn ẩn trên trang cá nhân của bạn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải

Bước 3: Chọn Chuyển vào kho lưu trữ.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn Chuyển vào kho lưu trữ

Nếu bạn muốn khôi phục lại ảnh mà bạn đã ẩn, bạn thực hiện:

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin

Chọn Kho lưu trữ.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn Kho lưu trữ

Nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn > Chọn Khôi phục.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn > Chọn Khôi phục

Chọn Khôi phục.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn Khôi phục

MUA NGAY ĐIỆN THOẠI CHẠY FACEBOOK MƯỢT MÀ NHẤT

2. Cách ẩn album ảnh trên Facebook của bạn

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.
 • Chọn Ảnh.
 • Chọn Album.
 • Chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.
 • Chọn Chỉnh sửa album.
 • Chọn Công khai.
 • Chọn Đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh.
 • Chọn Xong ở góc trên bên phải.
 • Chọn Lưu.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn (Đối với iOS).

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Bước 2: Chọn Ảnh.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn Ảnh

Bước 3: Chọn Album.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn Album

Bước 4: Chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải

Bước 5: Chọn Chỉnh sửa album.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn Chỉnh sửa album

Bước 6: Chọn Công khai.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn Công khai

Sẽ có 5 hình thức để bạn lựa chọn:

 • Công khai: mọi người trên hoặc ngoài Facebook có thể xem album ảnh của bạn.
 • Bạn bè: bạn bè của bạn trên Facebook có thể xem album ảnh của bạn.
 • Bạn bè ngoại trừ…: không hiển thị album ảnh với những người mà bạn chọn.
 • Bạn bè cụ thể: chỉ những bạn bè mà bạn chọn mới có thể xem album ảnh của bạn.
 • Chỉ mình tôi: chỉ mình bạn mới có thể xem album ảnh của bạn.

Chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh > Chọn Xong ở góc trên bên phải.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh > Chọn Xong ở góc trên bên phải

Bước 7: Chọn Lưu.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn Lưu

II. Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng máy tính

1. Cách ẩn từng ảnh trên trang cá nhân của bạn

Hướng dẫn nhanhh

 • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
 • Kéo đến ảnh mà bạn muốn ẩn trên trang cá nhân của bạn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.
 • Chọn Chuyển vào kho lưu trữ.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Bước 2: Kéo đến ảnh mà bạn muốn ẩn trên trang cá nhân của bạn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải > Chọn Chuyển vào kho lưu trữ.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải > Chọn Chuyển vào kho lưu trữ

Nếu bạn muốn khôi phục lại ảnh mà bạn đã ẩn, bạn thực hiện:

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân >Chọn Kho lưu trữ.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân >Chọn Kho lưu trữ

Nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn > Chọn Khôi phục.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn > Chọn Khôi phục

Chọn Khôi phục.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn Khôi phục

2. Cách ẩn album ảnh trên Facebook của bạn

Hướng dẫn nhanh

 • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
 • Chọn Ảnh.
 • Chọn Album.
 • Chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải album ảnh.
 • Chọn Chỉnh sửa album.
 • Chọn Công khai.
 • Chọn Đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh.
 • Chọn Lưu.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Bước 2: Chọn Ảnh.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn Ảnh

Bước 3: Chọn Album.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn Album

Bước 4: Chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải album ảnh > Chọn Chỉnh sửa album.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải album ảnh > Chọn Chỉnh sửa album

Bước 5: Chọn Công khai.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn Công khai

Sẽ có 5 hình thức để bạn lựa chọn:

 • Công khai: mọi người trên hoặc ngoài Facebook có thể xem album ảnh của bạn.
 • Bạn bè: bạn bè của bạn trên Facebook có thể xem album ảnh của bạn.
 • Bạn bè ngoại trừ…: không hiển thị album ảnh với những người mà bạn chọn.
 • Bạn bè cụ thể: chỉ những bạn bè mà bạn chọn mới có thể xem album ảnh của bạn.
 • Chỉ mình tôi: chỉ mình bạn mới có thể xem album ảnh của bạn.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Sẽ có 5 hình thức để bạn lựa chọn

Bước 6: Chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh > Chọn Lưu.

Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

Chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh > Chọn Lưu

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!

Lời kết: Bạn đang thắc mắc không biết làm sao để ẩn ảnh trên Facebook để mọi người không xem được hoặc chỉ mộ

Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.