Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

Like Comment

Note: Sau đây là bài viết Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Phương thức giám sát số phức – Complex là thiên nhiên và môi trường được cho phép tất cả chúng ta nhập số phức, thực thi các phép tính ( cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa và khai căn số phức )

Ngoài ra môi trường tự nhiên này còn được cho phép tìm Argument, số phức phối hợp, phần thực, phần ảo, quy đổi từ dạng đại số sang dạng lượng giác và ngược lại

Công việc đầu tiên cần làm trước khi nhập số phức, thực hiện các thao tác tính toán với nó là chọn Phương thức Complex

Bước 1 Nhấn phím MENU

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 2 Nhấn phím 2 để chọn phương thức Complex

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

1 Nhập số phức

Số phức gồm có 3 thành phần là phần thực, phần ảođơn vị ảo. Phần thực và phần ảo là các số thực nên bạn cứ nhập như bình thường. Đơn vị ảo được nhập vào bằng cách nhấn phím i trên bàn phím

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 1 Nhấn phím 3

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 2 Nhấn phím +

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 3 Nhấn phím 5

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 4 Nhấn phím i

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

2 Cộng, trừ, nhân và chia số phức

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

3 Lũy thừa và khai căn bậc hai số phức

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

Casio fx-580VN X không có tính năng khai căn bậc hai số phức tuy nhiên nếu biết cách phối hợp các tính năng có sẵn tất cả chúng ta vẫn hoàn toàn có thể khai được

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 6 Nhấn phím 2 => nhấn phím =

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

4 Tìm mô-đun và Argument

Phím Abs trong phương thức Complex cho phép chúng ta tìm mô-đun của một số phức bất kì

Nhấn phím OPTN => chọn Argument => nhập số phức => nhấn phím =

5 Tìm số phức liên hợp

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

Nhấn phím OPTN => chọn Conjugate => nhập số phức => nhấn phím =

6 Tìm phần thực và phần ảo

Nhấn phím OPTN => chọn Real Part => nhập số phức => nhấn phím =

Nhấn phím OPTN => chọn Imaginary Part => nhập số phức => nhấn phím =

7 Chuyển đổi số phức từ dạng đại số sang dạng lượng giác

Số phức khi được viết dưới dạng lượng giác sẽ giúp tất cả chúng ta đo lường và thống kê thuận tiện, nhanh gọn đặc biệt quan trọng là khi cần khai căn bậc n

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 3 Nhấn phím =

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

8 Ứng dụng

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 2 Nhấn phím Abs => nhấn phím Ans => nhấn phím =

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN XTính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 2 Nhấn phím OPTN => chọn Imaginary Part => nhấn phím Ans => nhấn phím =

Tính toán số phức bằng máy tính Casio fx-580VN X

Lời kết: Phương thức giám sát số phức Complex là thiên nhiên và môi trường được cho phép tất cả chúng ta nhậ

Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.