Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Like Comment

Note: Sau đây là bài viết Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Máy tính Casio fx-580VN X vẫn chưa hỗ trợ chúng ta tính tích phân không xác định tức nguyên hàm một cách trực tiếp. Tuy nhiên nếu biết cách chúng ta vẫn có thể tính được dễ dàng

Cụ thể mình sẽ hướng dẫn các bạn ứng dụng tính năng tích tích phân xác địnhphương thức tính toán Table để tìm ra nguyên hàm của một hàm số bất kì dựa trên bốn phương án A, B, C và D

1 Thuật giải

Bước 1 Tìm tập xác định của hàm số

Bước 2 Thiết lập sử dụng cả hàm f(x) và g(x)

Bước 3 Chọn phương thức tính toán Table

Bước 4 Nhập f(x) bằng tích phân của hàm đã cho – hàm ở phương án A

Chú ý 1.1

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 5 Tương tự nhập g(x) bằng tích phân của hàm đã cho – hàm ở phương án B

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 7 Quan sát bảng giá trị của f(x) và g(x)

  • Nếu f(x) là hàm hằng thì phương án A là đáp án
  • Nếu g(x) là hàm hằng thì phương án B là đáp án
  • Nếu cả f(x) và g(x) đều không là hàm hằng thì kiểm tra với phương án C, D

Câu 11, Đề thi tham khảo, Năm 2020

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Giả sử chúng ta đã thiết lập sử dụng cả hàm f(x) và g(x), đã chọn phương thức tính toán Table

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 4 Quan sát bảng giá trị của f(x) và g(x)

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Vì tất cả các giá trị của f(x) đều bằng nhau nên f(x) là hàm hằng

Vậy phương án A là đáp án

Chú ý 1.2

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

2 Ứng dụng trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia

Câu 24, Đề thi tham khảo, Năm 2020

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Đề đã cho khoảng tìm nguyên hàm nên chúng ta không cần tìm tập xác định

Bước 1 Nhập hàm f(x)

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 2 Nhập hàm g(x)

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 4 Quan sát bảng giá trị của f(x) và g(x)

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Vậy phương án A là đáp án

Câu 15, Mã đề thi 101, Năm 2019

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 1 Nhập hàm f(x)

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 2 Nhập hàm g(x)

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 4 Quan sát bảng giá trị của f(x) và g(x)

Vậy phương án A là đáp án

Câu 31, Mã đề thi 101, Năm 2019

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 1 Nhập hàm f(x)

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 2 Nhập hàm g(x)

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN XTính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 4 Quan sát bảng giá trị của f(x) và g(x)

Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X

Vậy phương án B là đáp án

Thật ra bạn có thể bỏ qua Bước 1 Tìm tập xác định của hàm số. Bạn cứ nhập một số bất kì làm cận dưới (thường chỉ cần chọn số tự nhiên lớn hơn 1 là được)

Trường hợp bạn chọn trúng số làm cho tất cả các giá trị của f(x) thông báo ERROR thì hãy chọn một giá trị khác làm cận dưới

Lời kết: Máy tính Casio fx580VN X vẫn chưa hỗ trợ chúng ta tính tích phân không xác định tức nguyên hàm một c

Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.