Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Like Comment

Note: Sau đây là bài viết Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Xét tính liên tục của hàm số, tìm đường tiệm cận đứng / ngang của đồ thị hàm số là các dạng toán thường gặp trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia

Công việc tiên phong cần làm để xử lý được các dạng toán này là tính số lượng giới hạn của hàm số tương ứng

Máy tính Casio fx-580VN X có 512 tính năng nhưng không một tính nào được cho phép tất cả chúng ta tính số lượng giới hạn của dãy số / hàm số

Bài viết này sẽ giới thiệu một thủ thuật giúp bạn tính được giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X thông qua tính năng CALC

1 Giới hạn của dãy số

1.1 Thuật giải

Bước 1 Nhập dãy số vào máy tính, vì máy tính không có biến n nên ta sẽ thay bằng biến x

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 3 Nếu màn hình hiển thị hiển thị 1 số ít có dạng

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

1.2 Chú ý

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

  • Số là một số nguyên
  • Số là một số hữu tỉ
  • Số là một số thực
  • Số là một phân số
  • Số là một số thập phân hữu hạn
  • Số là một số thập phân vô hạn tuần hoàn
  • Trường hợp 4Trường hợp 5 dễ nhầm lẫn nên bạn cần chú ý đến chúng nhiều hơn. Tham khảo bảng bên dưới để có thêm thông tin

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

  • Khi rơi vào Trường hợp 4 thì cần thực hiện một hoặc một vài thủ thuật phù hợp với từng bài toán cụ thể mới có thể tìm ra đáp án

1.3 Chuyển số thập phân vô hạn tuần hoàn sang dạng thức mặc định của máy tính

Chuyển số thập phân vô hạn tuần hoàn 2.357575758 sang dạng thức mặc định của máy tính

Bước 1 Xác định phần nguyên, phần thập phân không tuần hoàn và phần thập phân tuần hoàn

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

1.4 Ví dụ

Ví dụ 1.4.1

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 2 Nhấn phím CALC => nhập => nhấn phím =

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 3 Quan sát kết quả ban đầu, chúng ta nhận thấy rơi vào Trường hợp 4 tức số thập phân vô hạn tuần hoàn

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Vậy số lượng giới hạn cần tìm là
Ví dụ 1.4.2

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Vì kết quả ban đầu rơi vào Trường hợp 3 nên giới hạn cần tìm là

2 Giới hạn của hàm số

2.1 Thuật giải

Bước 1 Nhập hàm số

Bước 2 Nhấn phím CALC => nếu giới hạn tiến tới

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 3 Xem 1.1

2.2 Ví dụ

Ví dụ 2.2.1

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 3 Quan sát kết quả ban đầu, chúng ta nhận thấy rơi vào Trường hợp 4 tức số thập phân vô hạn tuần hoàn

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

a )

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

b )

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Ví dụ 2.2.3

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Ví dụ 2.2.4

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Vì kết quả ban đầu rơi vào Trường hợp 1 nên giới hạn cần tìm là

Ví dụ 2.2.5

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Vì kết quả ban đầu rơi vào Trường hợp 2 nên giới hạn cần tìm là

3 Hàm số liên tục

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Ví dụ 3

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

4 Đường tiệm cận

Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số f(x)

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Ví dụ 4.1

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Chú ý 4.2Nếu ở Bước 2.1 tìm được đường tiệm cận đứng thì bỏ lỡ Bước 2.2

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Ví dụ 4.2

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

5 Ứng dụng trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia

Câu 6, Đề thi tìm hiểu thêm, Năm 2021

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

D.

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Vậy là đường tiệm cận đứng cần tìm
Câu 27, Đề thi tìm hiểu thêm, Năm 2020

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

A.

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

C.D.

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Bước 3 Tính

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Suy ra là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho
Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận
Câu 13, Mã đề thi 101, Năm 2018

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

A.

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN XTính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

Vì kết quả ban đầu rơi vào Trường hợp 2 nên giới hạn cần tìm là

Câu 18, Mã đề thi 101, Năm 2018

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

A.B.C.

D.

Câu 12, Mã đề thi 101, Năm 2017

Tính giới hạn của dãy số, hàm số bằng máy tính Casio fx-580VN X

A.

B.

C.

D.

Lời kết: Xét tính liên tục của hàm số tìm đường tiệm cận đứng ngang của đồ thị hàm số là các dạng toán thườn

Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.