Tìm nguyên hàm bằng máy tính Casio nhanh và chính xác

Like Comment

Note: Sau đây là bài viết Tìm nguyên hàm bằng máy tính Casio nhanh và chính xác được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Tìm nguyên hàm bằng máy tính Casio nhanh và chính xác. Cách bấm máy tính nguyên hàm bằng máy tính fx 570es plus

Tìm nguyên hàm bằng máy tính Casio nhanh và chính xác - Tin Công ChứcTìm nguyên hàm bằng máy tính Casio nhanh và chính xác - Tin Công Chức

Dạng 1: Tìm nguyên hàm bằng máy tính Casio

Cho hàm số f(x) và các hàm số Fi(x), hãy xác định một trong các hàm số Fi(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x).
Cú pháp trên máy tính casio

$$f\left( A \right) – {d \over {dx}}\left( {{F_i}\left( x \right)} \right){|_{x = A}}$$
Trong đó: f là hàm số cần xác định nguyên hàm. Fi(x) là các phương án đã cho.
Biến A được nhập từ bàn phím để kiểm tra, A là hằng số thỏa mãn tập xác định và có giá trị nhỏ.
Nếu kết quả cho ít nhất một giá trị khác 0 thì loại phương án đó.
Nếu kết quả luôn cho giá trị bằng 0 với một dãy giá trị của A thì chọn phương án đó.
Chú ý: để dễ đọc kết quả ta nên chọn máy tính ở chế độ fix – 9 (shift-mod-6-9).
Ví dụ:

Tìm nguyên hàm bằng máy tính Casio nhanh và chính xác - Tin Công ChứcTìm nguyên hàm bằng máy tính Casio nhanh và chính xác - Tin Công Chức

Dạng 2: Tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện

Cho hàm số f(x) và các hàm số Fi(x), hãy xác định một trong các hàm số Fi(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x), sao cho F(x0) = C

 

Cú pháp bấm máy tính nguyên hàm trên máy tính Casio

$${F_i}\left( A \right) – C – \int\limits_{{x_0}}^A {f\left( x \right)dx} $$

Trong đó: x0 và C là những hằng số cho trước.

Ví dụ:

Dạng 3: Tính tích phân

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a;b]. Hãy xác định tích phân của hàm số y = f(x) trên đoạn [a;b].
Cú pháp trên máy tính Casio:

$$\int\limits_a^b {f\left( x \right)} dx$$

VÍ dụ:

 

 

Tìm nguyên hàm bằng máy tính Casio nhanh và chính xác - Tin Công ChứcTìm nguyên hàm bằng máy tính Casio nhanh và chính xác - Tin Công Chức

Donate ủng hộ

Nếu thấy bài biết hay và hữu ích hãy donate cho blog nhé

Lời kết: Tìm nguyên hàm bằng máy tính Casio nhanh và chính xác Cách bấm máy tính nguyên hàm bằng máy tính fx

Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.