TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CASIO fx 580VNX

Like Comment

Note: Sau đây là bài viết TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CASIO fx 580VNX được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày một vài phương pháp tìm giới hạn hàm số dưới sự hỗ trợ của máy tính Casio fx- 580VN X.

Bài toán 1.  Tìm giới hạn $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\dfrac{3{{x}^{2}}}{2{{x}^{2}}+1}$

Bình luận

Để tìm giới hạn $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)$ hoặc $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)$ ta có thể sử dụng máy tính cầm tay để xấp xỉ giới hạn hàm số tại $x={{10}^{10}}$ hoặc $x=-{{10}^{10}}$

Hướng dẫn giải.

Nhập hàm số $\dfrac{3{{x}^{2}}}{2{{x}^{2}}+1}$ vào máy tính a3[dR2[d+1

TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CASIO Fx 580VNX - BITEXEDU

Tính toán với $x={{10}^{10}}$ r10^10)==

TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CASIO Fx 580VNX - BITEXEDUTÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CASIO Fx 580VNX - BITEXEDU

Vậy $\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\dfrac{3{{x}^{2}}}{2{{x}^{2}}+1}$ =$\dfrac{3}{2}$

Bài toán 2. Tìm giới hạn $\underset{x\to 3}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt[3]{x+5}}{x-3}$

Bình luận.

Nhận thấy khi thay $x=3$ vào tử và mẫu của hàm số đều bằng $0$. Như vậy bài toán giới hạn hàm số này thuộc dạng vô định $\dfrac{0}{0}$. Khi đó ta có thể áp dụng tính chất $\underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{u\left( x \right)}{v\left( x \right)}=\underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{{u}’\left( x \right)}{{v}’\left( x \right)}$

Khi $\underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{{u}’\left( x \right)}{{v}’\left( x \right)}$ không còn ở dạng vô định thì ta có $\underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{{u}’\left( x \right)}{{v}’\left( x \right)}=\dfrac{{u}’\left( {{x}_{0}} \right)}{{v}’\left( {{x}_{0}} \right)}$

Hướng dẫn giải

Ta có: $\underset{x\to 3}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt[3]{x+5}}{x-3}$$=\underset{x\to 3}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\dfrac{d\left( \sqrt{x+1}-\sqrt[3]{x+5} \right)}{dx}}{\dfrac{d\left( x-3 \right)}{dx}}$ $=\dfrac{{{\left. \dfrac{d\left( \sqrt{x+1}-\sqrt[3]{x+5} \right)}{dx} \right|}_{x=3}}}{{{\left. \dfrac{d\left( x-3 \right)}{dx} \right|}_{x=3}}}$

Sử dụng MTCT Casio để tính phép toán trên

TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CASIO Fx 580VNX - BITEXEDU

Chuyển kết quả về dạng phân số

0.1Qs6=

TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CASIO Fx 580VNX - BITEXEDU

Vậy $\underset{x\to 3}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt[3]{x+5}}{x-3}=\dfrac{1}{6}$

 

Từ khóa: giới hạn hàm số, giới hạn hàm số, giới hạn hàm số, giới hạn hàm số

Lời kết: Trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày một vài phương pháp tìm giới hạn hàm số dưới sự hỗ trợ của

Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.