Cách giải phương trình logarit bằng máy tính hay nhất

Like Comment

Note: Sau đây là bài viết Cách giải phương trình logarit bằng máy tính hay nhất được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

1. Cách bấm máy tính Logarit

 – Đối với Logarit thông thường

Bấm SHIFT + LogbX màu đen ở hàng thứ 2 ngoài cùng phía bên phải để bấm Log. Hàm số này có dạng LogbX vì vậy bạn cần nhập cơ số b trước, sau đó mới nhập Logarit của cơ số b (X) sau.

– Đối với Logarit tự nhiên

Bấm SHIFT + Ln, màu đen phím thứ ba từ trên xuống, ngoài cùng phía bên phải. Hàm số này có dạng Ln x, vì cơ số bằng e (~ 2,71828) đã được thiết lập sẵn trên máy nên bạn chỉ cần nhập Logarit của cơ số e thay vì nhập b như LogbX.

Phương trình logarit hay phương trình bất kỳ đều có thể sử dụng chức năng TABLE hoặc SHIFT + SOLVE để tìm nghiệm gần đúng. Để thực hiện, chúng ta tiến hành theo 2 bước như sau:

+ Dùng chức năng TABLE để tìm khoảng chứa nghiệm.

+ Dùng tiếp TABLE để ra nghiệm gần đúng hoặc dùng chức năng SHIFT + SOLVE để tìm nghiệm gần đúng.

2. Giải phương trình Logarit trắc nghiệm

Bước 1: Chuyển phương trình về 1 vế > Nhập phương trình vào trong máy tính.

Bước 2: Bấm CALC thử lần lượt các đáp án A, B, C, D vào phương trình > Bấm “=” > Nếu kết quả bằng 0 thì đáp án đó là đáp án đúng.

3. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính tích các nghiệm của phương trình sau

Cách giải phương trình logarit bằng máy tính hay nhất

 

Hướng dẫn:

Bấm MODE 8 nhập hàm số

f(x) = log3(3x).log3(9x) – 4

Chọn START  là 0, chọn END là 29, chọn STEP là 1.

Cách giải phương trình logarit bằng máy tính hay nhất

Chúng ta dò cột f(x) để tìm những khoảng hàm số đổi dấu. Chẳng hạn như hình trên thì khoảng (1;2) hàm số đổi dấu từ âm sang dương.  Vậy trên khoảng này hàm số có ít nhất một nghiệm. Khoảng (0;1) có thể có nghiệm. Ta thấy các giá trị tiếp theo như f(3), f(4)… có xu hướng tăng (hàm đồng biến). Vậy ta chỉ còn 2 khoảng cần xét.

Bấm AC và dấu = để làm lại các bước trên nhưng với khoảng (0;1) và (1;2).

Với khoảng (0;1) ta chọn START 0 END 1 STEP 1/29. Ta được khoảng (0;0,0344) có thể có nghiệm.

Cách giải phương trình logarit bằng máy tính hay nhất

Tiếp tục như vậy với khoảng (0;0,0344) ta chọn START 0 END 0,0344 STEP 0,0344/29 ta được nghiệm gần đúng thứ nhất.

Cách giải phương trình logarit bằng máy tính hay nhất

Muốn nghiệm chính xác hơn nữa ta lặp lại với STRAT 0,0189 END 0,0201 STEP (0,0201-0,0189)/29, ta được:

Cách giải phương trình logarit bằng máy tính hay nhất

Ví dụ 2: Phương trình Log2X Log4X Log6X = Log2X Log4X + Log4X Log6X + Log6X Log2X có tập nghiệm là:

A. {1}

B. {2,4,6}

C. {1,12}

D. {1,48}

Giải

Phương trình mới có dạng: Log2X Log4X Log6X – (Log2X Log4X + Log4X Log6X + Log6X Log2X) = 0. Nhập vào máy tính vế trái của phương trình.

– Tại X = 1, ta bấm “CALC + 1 + =” > Phương trình = 0.

Vậy X = 1 là nghiệm của phương trình, chúng ta loại được đáp án B.

– Tại X = 12, ta bấm “CALC + 12 + =” > Phương trình ra đáp án khác 0.

Vậy X = 12 không là nghiệm của phương trình. Loại đáp án C.

– Tại X = 48, ta bấm “CALC + 12 + =” > Phương trình = 0.

Vậy X = 48 là nghiệm của phương trình.

Suy ra, đáp án D là đáp án đúng.

Ví dụ 3:

Nghiệm của phương trình 52x-4 = 25

A. x = 3

B. x = 2

C. x = 1

D. x = -1

Lời giải:

– Bước 1: Biến đổi phương trình sao cho vế phải bằng 

52x-4 = 25 <=> 52x-4 – 25 = 0

– Bước 2: Chọn phương thức tính toán Table

Cách giải phương trình logarit bằng máy tính hay nhất

– Bước 3: Nhập vế trái của phương trình

Cách giải phương trình logarit bằng máy tính hay nhất

Bước 4 Nhập Start = “giá trị nhỏ nhất”, End = “giá trị lớn nhất”, Step = 1

Cách giải phương trình logarit bằng máy tính hay nhất

Chú ý: Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất lấy từ các giá trị ở bốn phương án

– Bước 5: Quan sát bảng giá trị của f(x)

Cách giải phương trình logarit bằng máy tính hay nhất

f(3)=0 nên 3 là nghiệm của phương trình đã cho

Lời kết: 1 Cách bấm máy tính Logarit Đối với Logarit thông thườngBấmSHIFT LogbXmàu đen ở hàng thứ 2 ngoài cù

Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.