cách bấm máy tính log theo a – HoaSenHomes.vn

Like Comment

Note: Sau đây là bài viết cách bấm máy tính log theo a – HoaSenHomes.vn được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

cách bấm máy tính log theo a

1) PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ HÓA BIẾN

Bước 1 : Dựa vào hệ thức điều kiện kèm theo buộc của đề bài chọn giá trị thích hợp cho biến Bước 2 : Tính các giá trị tương quan đến biến rồi gắn vào A, B, C nếu các giá trị tính được lẻ Bước 3 : Quan sát 4 đáp án và chọn đáp án đúng chuẩn

2) VÍ DỤ MINH HỌA
VD1- Đặt $a = 3,,,b = 3.$Hãy biểu diễn $45$ theo a và b
A. $45 = frac}}$
B. $45 = frac – 2ab}}}$
C. $45 = frac}}$
D. $45 = frac – 2ab}}}$

GIẢI

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Kết quả hiển thị của máy tính Casio là 1 giá trị khác 0 vậy đáp án A sai
Tương tự như vậy ta kiểm tra lần lượt từng đáp án và ta thấy hiệu $45 – frac}}$ bằng 0

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Vậy $45 = frac}}$hay đáp số C là đúng
Cách tham khảo : Tự luận
Ta có $a = 3 = frac_3}2}} Rightarrow 2 = frac$ và $5 = frac$
Vậy $45 = frac_3}45}}_3}6}} = frac_3}left( .5}
ight)}}_3}left(
ight)}} = frac_3}5}}_3}2}} = frac}}}} = frac}}$
Bình luận

Cách tự luận trong dạng bài này chủ yếu để kiểm tra công thức đổi cơ số : công thức 1 : $x = frac_x}a}}$ (với $a
e 1$) và công thức 2 : $x = frac_b}x}}_a}x}}$ (với $b > 0;b
e 1$) Cách Casio có vẻ nhiều thao tác nhưng dễ thực hiện và độ chính xác 100%. Nếu tự tin cao thì làm tự luận, nếu tự tin thấp thì nên làm Casio vì làm tự luận mà biến đổi sai 1 lần thôi rồi làm lại thì thời gian còn tốn hơn cả làm theo Casio

Đang xem : Cách bấm máy tính log theo a

VD2- Cho $ + } = 23$. Khi đó biểu thức $P = frac + }}} – }}}$ có giá trị bằng?
A. 2
B. $frac$
C. $frac$
D. $ – frac$

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Vậy rõ ràng D là đáp số chính xác
Cách tham khảo : Tự luận
Đặt $t = + } Leftrightarrow = + } + 2 = 25 Leftrightarrow t = pm 5$
Vì $ + } > 0$ vậy t>0 hay 5
Với $ + } = 5$. Thế vào P ta được $P = frac}} = – frac$
Bình luận

Một bài toán hay biểu lộ sức mạnh của Casio Nếu trong một phương trình có cụm USD + } $ thì ta đặt ẩn phụ là cụm này, khi đó ta hoàn toàn có thể trình diễn USD } + } = – 2 $ và $ } – } = – 3 t USD

VD3- Cho $x = }y = }left(
ight)$ Giá trị của tỉ số $frac$ là ?
A. $frac}$
B. $frac}$
C. 1
D. 2

GIẢI

Từ đẳng thức $x = }y$$ Rightarrow y = _9}x}}$. Thay vào hệ thức $x = }left(
ight)$ ta được : $x – }left( ^_9}x}}}
ight) = 0$
Ta có thể dò được nghiệm phương trình $x – }left( ^_9}x}}}
ight) = 0$ bằng chức năng SHIFT SOLVE

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Đây chính là giá trị $frac}$ và đáp số chính xác là B
Cách tham khảo : Tự luận
Đặt $x = }y = }left(
ight) = t$ vậy $x = ;y = ;x + y = $

Ta thiết lập phương trình $frac = frac}}}} = }
ight)^x}$ và $frac + 1 = frac} = frac^x}}}^x}}} = }
ight)^x}$ Vậy $fracleft( + 1}
ight) = 1 Leftrightarrow }
ight)^2} + frac – 1 = 0 Leftrightarrow frac = frac}$
Vì $frac > 0$ nên $frac = frac}$

Bình luận
• Một bài toán cực khó nếu tính theo tự luận
• Nhưng nếu xử lý bằng Casio thì cũng tương đối dễ dàng và độ chính xác là 100%

VD4- Cho$K = }} – }}}
ight)^2}} + frac}
ight)^}$ với x>0; y>0). Biểu thức rút gọn của K là ?
A. x
B. 2x
C. x+1
D. x-1

GIẢI

Ta hiểu nếu đáp án A đúng thì K=x hay hiệu $}} – }}}
ight)^2}} + frac}
ight)^} – x$ bằng 0 với mọi giá trị x;y thỏa mãn điều kiện x>0; y>0
Nhập hiệu trên vào máy tính Casio

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Vậy ta khẳng định 90% đáp án A đúng
Để cho yên tâm ta thử chọn giá trị khác, ví dụ như X=0.55Y= 1.12

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Kết quả vẫn ra là 0, vậy ta chắc chắn A là đáp số chính xác
Cách tham khảo : Tự luận
Rút gọn $}} – }}}
ight)^2} =
ight)^2}$
Rút gọn $} + frac}
ight)^} = } – 1}
ight)}^2}}
ight>^} = }}}
ight)^} = }}}
ight)^2}$
Vậy $K =
ight)^2}}}}
ight)^2} = x$
Bình luận
• Chúng ta cần nhớ nếu 1 khẳng định ( 1 hệ thức đúng ) thì nó sẽ đúng với mọi giá trị x,y thỏa mãn điều kiện đề bài. Vậy ta chỉ cần chọn các giá trị X,Y>0 để thử và ưu tiên các giá trị này hơi lẻ, tránh số tránh (có khả năng xảy ra trường hợp đặc biệt)

VD5-
Cho hàm số $fleft( x
ight) = + 1}}$ Tính giá trị của biểu thức $T = – 1}}.f’left( x
ight) – 2xln 2 + 2$
A. -2
B. 2
C. 3
D. 1

GIẢI

Vì đề bài không nói rõ x thỏa mãn điều kiện ràng buộc gì nên ta có thể chọn một giá trị bất kì của x để tính giá trị biểu thức T. Ví dụ ta chọn x=2
Khi đó $T = }f’left( 2
ight) – 4ln 2 + 2$

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

$ Rightarrow $ Đáp số chính xác là B
Cách tham khảo : Tự luận
Tính $f’left( x
ight) = + 1}}.ln 2.left( + 1}
ight)’ = 2x.ln + 1}}$ và
Thế vào $T = – 1}}.2xln x + 1}} – 2xln 2 + 2 = 2xln 2 – 2xln 2 + 2 = 2$
Bình luận
• Với bài toán không cho biểu thức ràng buộc của x có nghĩa là x là bao nhiêu cũng được. Ví dụ thay vì chọn x=2 như ở trên, ta có thể chọn x=3 khi đó $T = }.f’left( 3
ight) – 6ln 2 + 2$ kết quả vẫn ra 2 mà thôi.

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

• Chú ý công thức đạo hàm $left( }
ight)’ = .ln a.u’$ học sinh rất hay nhầm

VD6- Rút gọn biểu thức $frac}.}}}}}
ight)}^}}}$ (với a>0) được kết quả :
A. $$
B. a
C. $$
D. $$

GIẢI

Ta phải hiểu nếu đáp A đúng thì hiệu $frac}.}}}}}
ight)}^}}} – $ phải =0 với mọi giá trị của a
Nhập hiệu trên vào máy tính Casio

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Vậy hiệu trên khác 0 hay đáp án A sai
Bắt đầu ta kiểm tra tính đúng sai của đáp án A. Nếu đáp án A đúng thì hiệu $45 – frac}}$ phải bằng 0. Ta nhập hiệu trên vào máy tính Casio và bấm nút =

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Kết quả hiển thị của máy tính Casio là 1 giá trị khác 0 vậy đáp án A sai
Để kiểm tra đáp số B ta sửa hiệu trên thành $frac}.}}}}}
ight)}^}}} – a$

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Vẫn ra 1 giá trị khác 0 vậy B sai.
Tương tự vậy ta sẽ thấy hiệu $frac}.}}}}}
ight)}^}}} – $

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Vậy đáp số C là đáp số chính xác
Cách tham khảo : Tự luận
Ta rút gọn tử số $}.} =
ight)}} = $
Tiếp tục rút gọn mẫu số $}}
ight)^} =
ight)left(
ight)}} = } = }$
Vậy phân thức trở thành $frac}}}}} =
ight)}} = $
Bình luận
• Nhắc lại một số công thức hàm số mũ cơ bản xuất hiện trong ví dụ : $. = }$, $}
ight)^n} = }$, $frac}}}} = }$

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1- Cho $left( _8}x}
ight) = left( _2}x}
ight)$ thì $_2}x}
ight)^2}$ bằng ?
A. 3
B. $3sqrt 3 $
C. 27
D. $frac$

Bài 2- Nếu $}6 = a,}7 = b$ thì :
A. $7 = frac}$
B. $7 = frac}$
C. $7 = frac}$
D. $7 = frac}$

Bài 3- Rút gọn biểu thức $frac}.}}}}}
ight)}^}}}$ (với a>0) được kết quả :
A. $$
B. a
C. $$
D. $$

Bài 4- Biến đổi $sqrt<3>sqrt<4>}}left(
ight)$ thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ, ta được :
A. $}}}}$
B. $}}}}$
C. $}}}$
D. $}}}$

Bài 5- Tìm x biết $x = 4a + 7b$ :
A. $x = $
B. $x = $
C. $x = $
D. $x = $

Bài 6- Cho hàm số $y = 2016.}}$. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. $y’ + 2yln 2 = 0$
B.

Xem thêm : Giải Hệ Phương Trình Online, Giải Hệ Phương Trình N Ẩn Online
Xem thêm : Bài 32 Ôn Tập Văn Nghị Luận Lớp 8, Sách Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 Tập 2

$y’ + 3yln 2 = 0$
C. $y’ – 8hln 2 = 0$
D. $y’ + 8yln 2 = 0$

Bài 7- Cho $K = }} – }}}
ight)^2}} + frac}
ight)^}$ với x>0, y>0. Biểu thức rút gọn của K là ?
A. x
B. 2x
C. x+1
D. x-1

Bài 8- Cho $a,b > 0; + = 1598ab$ Mệnh đề đúng là ;
A. $log frac}} = fracleft(
ight)$
B. $log frac}} = log a + log b$
C. $log frac}} = fracleft(
ight)$
D. $log frac}} = 2left(
ight)$

Bài 9-
Cho các số a>0, b>0, c>0 thỏa mãn $ = = $. Tính giá trị biểu thức $T = frac + frac$
A. 1
B. $frac$
C. 2
D. $frac$

LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1-> Cho $left( _8}x}
ight) = left( _2}x}
ight)$ thì $_2}x}
ight)^2}$ bằng ?
A. 3
B. $3sqrt 3 $
C. 27
D. $frac$

GIẢI

Phương trình điều kiện $ Leftrightarrow left( _8}x}
ight) – left( _2}x}
ight) = 0$. Dò nghiệm phương trình, lưu vào A

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Thế x=A để tính $_2}x}
ight)^2}$

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Bài 2- Nếu $}6 = a,}7 = b$ thì :A. $7 = frac}$
B. $7 = frac}$
C. $7 = frac}$
D. $7 = frac}$

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Bài 3- Rút gọn biểu thức $frac}.}}}}}
ight)}^}}}$ (với a>0) được kết quả :
A. $$
B. a
C. $$
D. $$

GIẢI

Chọn a>0 ví dụ như a=1.25 chẳng hạn. Tính giá trị $frac^}^}}}^}}
ight)}^}}}$ rồi lưu vào A

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Ta thấy $frac}} =
ight)^5} = $ $ Rightarrow $ Đáp số chính xác là C

Bài 4- Biến đổi $sqrt<3>sqrt<4>}}left(
ight)$ thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ, ta được :
A. $}}}}$
B. $}}}}$
C. $}}}$
D. $}}}$

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Ta thấy $A =
ight)^}}}} = }}}}$ $ Rightarrow $ Đáp số chính xác là B

Bài 5- Tìm x biết $x = 4a + 7b$ :
A. $x = $
B. $x = $
C. $x = $
D. $x = $

GIẢI

Theo điều kiện tồn tại của hàm logarit thì ta chọn a,b>0. Ví dụ ta chọn a=1.25 và b=2.175
Khi đó $x = 4a + 7b Leftrightarrow x = _3}a + 7_3}b}}$ .

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Thử các đáp án ta thấy $x =
ight)^4}
ight)^7}$ $ Rightarrow $ Đáp số chính xác là B

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Bài 6- Cho hàm số $y = 2016.}}$. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. $y’ + 2yln 2 = 0$
B. $y’ + 3yln 2 = 0$
C. $y’ – 8hln 2 = 0$
D. $y’ + 8yln 2 = 0$

GIẢI

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Bài 7- Cho $K = }} – }}}
ight)^2}} + frac}
ight)^}$ với x>0, y>0. Biểu thức rút gọn của K là ?
A. x
B. 2x
C. x+1
D. x-1

GIẢI

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Bài 8- Cho $a,b > 0; + = 1598ab$ Mệnh đề đúng là ;
A. $log frac}} = fracleft(
ight)$
B. $log frac}} = log a + log b$
C. $log frac}} = fracleft(
ight)$
D. $log frac}} = 2left(
ight)$

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Bài 9-
Cho các số a>0, b>0, c>0 thỏa mãn $ = = $. Tính giá trị biểu thức $T = frac + frac$
A. 1
B. $frac$
C. 2
D. $frac$

GIẢI

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Từ hệ thức ta lại có $ – = 0$. Dò nghiệm và lưu vào C

cách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vncách bấm máy tính log theo a - HoaSenHomes.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Lời kết: cách bấm máy tính log theo a1 PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ HÓA BIẾNBước 1 Dựa vào hệ thức điều kiện kèm theo b

Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.