Trang chủ Tips Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang trên một trang …

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang trên một trang …

bởi Sharescript.net

Note: Sau đây là bài viết Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang trên một trang … được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang khỏi trang đầu tiên

Bấm đúp vào vùng đầu trang hoặc chân trang đầu tiên.

Hãy kiểm tra trang đầu tiên khác để xem liệu nó có được chọn hay không. Nếu không:

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang trên một trang duy nhất

Lưu ý: Trang đầu tiên khác nhau là một nút bật tắt, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đang bật.

Thêm nội dung mới của bạn vào đầu trang hoặc chân trang.

Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn Esc để thoát.

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang trên một trang duy nhất

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang khỏi một trang duy nhất khác

Để xóa hoặc thay đổi đầu trang và chân trang trên các trang riêng lẻ trong một tài liệu, hãy bắt đầu bằng cách chèn dấu ngắt phần.

Quan trọng: Dấu ngắt phần khác với dấu ngắt trang. Nếu bạn đã có dấu ngắt trang trước trang mà bạn muốn thay đổi đầu trang hoặc chân trang, hãy loại bỏ dấu ngắt trang và thay thế bằng dấu ngắt phần như minh họa dưới đây.

Bấm hoặc gõ nhẹ vào nơi bạn muốn bắt đầu một trang mới mà không có đầu trang hoặc chân trang.

Đi tới bố trí > ngắt > trang tiếp theo để tạo dấu ngắt phần.

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang trên một trang duy nhất

Bấm đúp vào vùng đầu trang hoặc chân trang để mở tab đầu trang & chân trang.

Chọn liên kết đến trước để tắt nối kết giữa các phần.

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang trên một trang duy nhất

Chọn đầu trang hoặc chân trang và thực hiện một trong các thao tác sau:

(Bạn sẽ cần lặp lại các bước 3-5 nếu bạn muốn xóa hoặc thay đổi cả đầu trang và chân trang.)

Để trở lại nội dung tài liệu của bạn, hãy chọn đóng đầu trang và chân trang hoặc nhấn esc.

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang trên một trang duy nhất

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang khỏi trang đầu tiên

Bấm đúp vào vùng đầu trang hoặc chân trang (gần phía trên cùng hoặc dưới cùng của trang) để mở tab chân trang & .

Hãy kiểm tra trang đầu tiên khác để xem liệu nó có được chọn hay không. Nếu không:

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang trên một trang duy nhất

Nhập nội dung mới vào đầu trang hoặc chân trang.

Để trở lại nội dung tài liệu của bạn, hãy chọn đóng đầu trang và chân trang hoặc nhấn esc.

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang trên một trang duy nhất

Thay đổi đầu trang hoặc chân trang trên một trang duy nhất khác

Để thay đổi tiêu đề và chân trang từ các trang riêng lẻ trong một tài liệu, hãy bắt đầu bằng cách chèn dấu ngắt phần.

Quan trọng: Dấu ngắt phần khác với dấu ngắt trang. Nếu bạn đã có dấu ngắt trang trước trang mà bạn muốn thay đổi đầu trang hoặc chân trang, hãy loại bỏ dấu ngắt trang và thay thế bằng dấu ngắt phần như minh họa dưới đây.

Bấm hoặc gõ nhẹ vào nơi bạn muốn bắt đầu một trang mới mà không có đầu trang hoặc chân trang.

Đi tới bố trí > ngắt > trang tiếp theo để tạo dấu ngắt phần.

Bấm đúp vào vùng đầu trang hoặc chân trang (gần phía trên cùng hoặc dưới cùng của trang) để mở tab chân trang & .

Chọn liên kết đến trước để tắt nối kết giữa các phần.

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang trên một trang duy nhất

Chọn đầu trang hoặc chân trang và thực hiện một trong các thao tác sau:

(Bạn sẽ cần lặp lại các bước 2-5 nếu bạn muốn thay đổi cả đầu trang và chân trang.)

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang trên một trang duy nhất

Để trở lại nội dung tài liệu của bạn, hãy chọn đóng đầu trang và chân trang hoặc nhấn esc.

Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang trên một trang duy nhất

Đầu trang và/hoặc chân trang sẽ được thay đổi từ trang đầu tiên sau dấu ngắt phần.

Lời kết: Thay đổi hoặc xóa bỏ đầu trang hoặc chân trang khỏi trang đầu tiênBấm đúp vào vùng đầu trang hoặc ch

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận