Trang chủ Tips Quản lý tư cách thành viên cộng đồng

Quản lý tư cách thành viên cộng đồng

bởi Sharescript.net

Note: Sau đây là bài viết Quản lý tư cách thành viên cộng đồng được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Lưu ý: 
Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là
bài viết bằng Tiếng Anh
để bạn tham khảo dễ hơn.

Một số cộng đồng được dành cho nhân viên và cán bộ quản lý giữa các nhóm, phòng ban, hoặc nội bộ các tổ chức, do đó các thành viên có thể trao đổi thông tin phù hợp ở mọi cấp độ của cấu trúc phân cấp công ty. Tư cách thành viên trong cộng đồng khác có thể được kiểm soát chặt chẽ hơn vì nội dung mang tính nhạy cảm về chiến lược hoặc tập trung tới đối tượng hạn chế. Bạn chắc chắn sẽ muốn người dùng tìm thấy và gia nhập các cộng đồng phù hợp và hữu ích với họ, nhưng cũng sẽ muốn hạn chế khả năng tìm kiếm trong vài trường hợp. Truy nhập và khả năng tìm kiếm được xác định bởi cách bạn cấu hình cho phép và phê duyệt tư cách thành viên.

Hãy xem xét bốn loại cộng đồng sau đây và quyền thành viên đi kèm:

Loại

Mô tả

Quyền

Thiết đặt Phê duyệt

Cộng đồng riêng

Cộng đồng cho các thông tin nhạy cảm, nơi mà bạn muốn hạn chế những người dùng hoặc nhóm cụ thể tham gia.

Chỉ cấp quyền Thành viên cho các cá nhân hoặc nhóm phù hợp.

Không có

Cộng đồng kín

Mọi người có thể xem nội dung nhưng chỉ các thành viên được phê duyệt tư cách thành viên mới có thể đóng góp.

Cấp quyền Khách cho mọi người. Cần yêu cầu gia nhập rõ ràng.

Kích hoạt yêu cầu truy nhập

Cộng đồng mở với tư cách thành viên rõ ràng

Mọi người có thể xem trang và nhận phê duyệt tự động khi gia nhập.

Cấp quyền Khách cho mọi người. Cần yêu cầu gia nhập rõ ràng.

Bật phê duyệt tự động

Cộng đồng mở

Mọi người có tư cách thành viên và có thể đóng góp vào cộng đồng mà không phải gia nhập rõ ràng.

Cấp phép Thành viên cho tất cả mọi người.

Không có

Như bạn có thể thấy, đó là sự kết hợp giữa cấp quyền và phê duyệt để xác định khả năng truy nhập cộng đồng của người dùng.

Về phê duyệt tự động

Bật phê duyệt tự động đảm bảo rằng bất cứ ai gia nhập cộng đồng cũng sẽ được truy nhập tự động mà người quản trị không phải phê duyệt thủ công. Khi bật phê duyệt tự động tức là bạn đang cho phép chính cộng đồng chứ không phải tư cách thành viên trong một nhóm cụ thể. Vì vậy, nếu bạn quyết định bật phê duyệt tự động, bạn cần suy nghĩ cách điều khiển quyền. Phê duyệt tự động nhìn chung phù hợp với cộng đồng mở không hạn chế việc ai có thể và không thể tham gia.

Nếu bạn chọn không dùng phê duyệt tự động bạn sẽ nhận được một email khi người dùng bấm nút Gia nhập trên cộng đồng của bạn. Khi bạn nhận được email, hãy dùng thiết đặt Người và Nhóm trên trang Thiết đặt Trang để gán thành viên mới vào nhóm cộng đồng phù hợp.

Bật phê duyệt tự động

 1. Từ trang đầu của tuyển tập trang, trong phần web công cụ Cộng đồng, hãy bấm thiết đặt Cộng đồng.

 2. Trong phê duyệt tự động yêu cầu cấp phép, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh Bật phê duyệt tự động.

  Lưu ý: Tùy chọn Bật phê duyệt tự động chỉ sẵn dùng cho các cộng đồng là tuyển tập trang gốc và không sẵn dùng cho các cộng đồng dạng trang con.

Từ trang đầu của tuyển tập trang, trong phần web công cụ Cộng đồng, hãy bấm thiết đặt Cộng đồng.

Trong phê duyệt tự động yêu cầu cấp phép, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh Bật phê duyệt tự động.

Lưu ý: Tùy chọn Bật phê duyệt tự động chỉ sẵn dùng cho các cộng đồng là tuyển tập trang gốc và không sẵn dùng cho các cộng đồng dạng trang con.

Tắt phê duyệt tự động

 1. Từ trang đầu của tuyển tập trang, trong phần web công cụ Cộng đồng, hãy bấm thiết đặt Cộng đồng.

 2. Trong phê duyệt tự động yêu cầu cấp phép, hãy xóa vào hộp kiểm bên cạnh Bật phê duyệt tự động.

Từ trang đầu của tuyển tập trang, trong phần web công cụ Cộng đồng, hãy bấm thiết đặt Cộng đồng.

Trong phê duyệt tự động yêu cầu cấp phép, hãy xóa vào hộp kiểm bên cạnh Bật phê duyệt tự động.

Quản lý quyền nhóm cộng đồng

Một tuyển tập trang cộng đồng đi với bốn nhóm người dùng, mỗi nhóm có một mức cấp phép khác nhau:

 • Thành viên cộng đồng được quyền đóng góp, tức là họ được thảo luận, trả lời thảo luận, lấy điểm uy tín và bầu chọn câu trả lời được xem là “câu trả lời hay nhất”.

 • Người điều hành cộng đồng được cấp quyền điều hành, tức là họ được phép tạo và quản lý các thể loại thảo luận, giám sát và hành động khi có khiếu nại của thành viên, thẻ quà cho thành viên và xác định xếp hạng uy tín.

 • Người sở hữu cộng đồng có toàn quyền kiểm soát cộng đồng. Họ có thể tạo và xóa bỏ cộng đồng, cấp quyền, tham gia thảo luận, nhận thẻ quà cho thành viên và thực hiện các nhiệm vụ kiểm duyệt.

 • Khách thăm cộng đồng chỉ được cấp quyền đọc. Họ có thể theo dõi thảo luận nhưng phải trở thành thành viên trước khi có thể tham gia thảo luận.

Thành viên cộng đồng được quyền đóng góp, tức là họ được thảo luận, trả lời thảo luận, lấy điểm uy tín và bầu chọn câu trả lời được xem là “câu trả lời hay nhất”.

Người điều hành cộng đồng được cấp quyền điều hành, tức là họ được phép tạo và quản lý các thể loại thảo luận, giám sát và hành động khi có khiếu nại của thành viên, thẻ quà cho thành viên và xác định xếp hạng uy tín.

Người sở hữu cộng đồng có toàn quyền kiểm soát cộng đồng. Họ có thể tạo và xóa bỏ cộng đồng, cấp quyền, tham gia thảo luận, nhận thẻ quà cho thành viên và thực hiện các nhiệm vụ kiểm duyệt.

Khách thăm cộng đồng chỉ được cấp quyền đọc. Họ có thể theo dõi thảo luận nhưng phải trở thành thành viên trước khi có thể tham gia thảo luận.

Gán người dùng vào các nhóm

Quản lý tư cách thành viên cộng đồng

Trên trang Thiết đặt Trang, phía dưới Người dùng và Cấp quyền, hãy bấm Người và nhóm.

Trong menu Khởi động Nhanh phía bên trái trang, hãy bấm Thêm.

Hãy bấm tên nhóm mà bạn sẽ thêm thành viên.

Trên trang Người và Nhóm, hãy bấm Mới.

Dưới Thêm người, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email của thành viên mà bạn muốn thêm. Bạn cũng có thể thêm danh sách phân phối ở đây để các nhóm người dùng lớn được cấp quyền cùng lúc.

Bấm Chia sẻ.

Giám sát tư cách thành viên cộng đồng

Chỉ có người điều hành cộng đồng, người sở hữu trang, hoặc người quản trị tuyển tập trang mới có thể quản lý tư cách thành viên cộng đồng.

Quản lý tư cách thành viên cộng đồng

Trên trang Thiết đặt Trang, phía dưới Quản trị Cộng đồng, hãy bấm Quản lý Thành viên.

 • Trên trang cộng đồng thành viên nhận thấy rằng một số dạng xem khác nhau được sẵn dùng:
  Dạng xem thành viên: Hiển thị thông tin thành viên, chẳng hạn như ảnh, tên và thảo luận số liệu thống kê. Dạng xem này có thể được sắp xếp chữ cái hoặc theo người đóng góp trên cùng. Đây là cùng một dạng xem sẵn dùng cho tất cả thành viên thông qua nối kết thành viên trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của trang.

 • Dạng xem quản trị: bao gồm ảnh, tên và thông tin tham gia cùng với một kiểm đếm của thành viên thảo luận, trả lời, trả lời tốt nhất và được điểm Uy tín. Cũng liệt kê bất phù hiệu có

 • Thành viên mới. Hiển thị thành viên viên đã tham gia gần đây. Bấm vào thành viên tên hay ảnh sẽ đưa bạn tới hồ sơ trang của tôi của họ.

 • Elipses
  (…). Cung cấp các tùy chọn dạng xem bổ sung chẳng hạn như Người đóng góp trên cùngDạng xem thành viên duy nhất. Dạng xem thành viên duy nhất sẽ hiển thị bản ghi hoạt động đang diễn ra do một thành viên.

Trên trang cộng đồng thành viên nhận thấy rằng một số dạng xem khác nhau được sẵn dùng:
Dạng xem thành viên: Hiển thị thông tin thành viên, chẳng hạn như ảnh, tên và thảo luận số liệu thống kê. Dạng xem này có thể được sắp xếp chữ cái hoặc theo người đóng góp trên cùng. Đây là cùng một dạng xem sẵn dùng cho tất cả thành viên thông qua nối kết thành viên trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của trang.

Dạng xem quản trị: bao gồm ảnh, tên và thông tin tham gia cùng với một kiểm đếm của thành viên thảo luận, trả lời, trả lời tốt nhất và được điểm Uy tín. Cũng liệt kê bất phù hiệu có

Thành viên mới. Hiển thị thành viên viên đã tham gia gần đây. Bấm vào thành viên tên hay ảnh sẽ đưa bạn tới hồ sơ trang của tôi của họ.

Elipses
(…). Cung cấp các tùy chọn dạng xem bổ sung chẳng hạn như Người đóng góp trên cùngDạng xem thành viên duy nhất. Dạng xem thành viên duy nhất sẽ hiển thị bản ghi hoạt động đang diễn ra do một thành viên.

đầu trang

Lời kết: Lưu ý Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn n

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận