Trang chủ Tips Gửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive

Gửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive

bởi Sharescript.net

Note: Sau đây là bài viết Gửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Bạn có thể nhận được yêu cầu phê duyệt về nội dung của mình trong Google Drive. Khi tài liệu của bạn đã sẵn sàng để xem xét, bạn có thể khóa tệp và yêu cầu người nhận phê duyệt nội dung nháp. 

Trong danh sách tệp trên Google Drive

Gửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúpGửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúp

 • Địa chỉ email của người phê duyệt. 
 • Không bắt buộc: Ngày đến hạn.
 • Không bắt buộc: Một thông báo.
 • Không bắt buộc: Nhấp vào Cho phép người phê duyệt chỉnh sửa tệp này để cấp quyền chỉnh sửa tệp. 
 • Lưu ý: Người phê duyệt không có quyền chỉnh sửa không thể mở khóa tệp để nhận xét, thay đổi hoặc xem các thay đổi trong quá trình phê duyệt. 

Trong bản xem trước trên Google Drive

Gửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúpGửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúpGửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúp

 • Địa chỉ email của người phê duyệt. 
 • Không bắt buộc: Ngày đến hạn. 
 • Không bắt buộc: Nhấp vào Cho phép người phê duyệt chỉnh sửa tệp này để cấp quyền chỉnh sửa tệp. 
  1. Lưu ý: Người phê duyệt không có quyền chỉnh sửa không thể mở khóa tệp để nhận xét, thay đổi hoặc xem các thay đổi trong quá trình phê duyệt. 
 1. Lưu ý: Người phê duyệt không có quyền chỉnh sửa không thể mở khóa tệp để nhận xét, thay đổi hoặc xem các thay đổi trong quá trình phê duyệt. 

Trong Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày

Gửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúpGửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúp

 • Địa chỉ email của người phê duyệt.
 • Không bắt buộc: Ngày đến hạn.
 • Không bắt buộc: Một thông báo.
 • Lưu ý: Người phê duyệt không có quyền chỉnh sửa không thể mở khóa tệp để nhận xét, thay đổi hoặc xem các thay đổi trong quá trình phê duyệt.

Chỉnh sửa và đặt lại các yêu cầu phê duyệt

Theo mặc định, những tệp đang được phê duyệt vẫn được mở khóa. Tất cả người chỉnh sửa đều có thể chỉnh sửa, nhận xét hoặc đưa ra đề xuất về tệp. 

Lưu ý quan trọng: Sau khi chỉnh sửa, tất cả người đánh giá phải phê duyệt những thay đổi mới để chắc chắn rằng họ đã đánh giá nội dung chính xác.

Khóa một tài liệu 

Người dùng có thể khóa một tài liệu để chắc chắn rằng người đánh giá không thể thay đổi tệp trong khi tệp được phê duyệt. Không thể thêm nội dung chỉnh sửa, nhận xét và các mục đề xuất vào tài liệu đã khóa.

Mở khóa một tệp để chỉnh sửa 

Sau khi tệp được phê duyệt và khóa, bất kỳ ai có quyền chỉnh sửa đều có thể mở khóa tệp và chỉnh sửa. 

Quan trọng: Khi một tệp được mở khóa trong quá trình phê duyệt, thì các yêu cầu phê duyệt mà hệ thống đã ghi lại sẽ được đặt lại và những người phê duyệt trước đó cần phải phê duyệt lại tài liệu đó. Sau khi hoàn tất quá trình phê duyệt, bạn có thể mở khóa tệp mà không cần đặt lại yêu cầu phê duyệt. Nếu ai đó chỉnh sửa chỉnh sửa nội dung sau khi quá trình phê duyệt hoàn tất, thì quá trình phê duyệt đã hoàn tất sẽ được liên kết với phiên bản trước của tệp. Tìm hiểu cách xem các yêu cầu phê duyệt đối với các phiên bản trước của một tệp

Mở khóa một tệp trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày

Gửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúpGửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúpGửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúp

Mở khóa các loại tệp khác trong Google Drive

Gửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúpGửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúp

Phê duyệt hoặc từ chối tệp

Trong Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày, một thông báo sẽ xuất hiện ở đầu tệp khi quá trình phê duyệt tệp đang diễn ra. 

 • Để phê duyệt tệp, hãy nhấp vào Phê duyệt. Bạn cũng có thể thêm một bản ghi chú, nếu muốn. 
 • Để từ chối tệp, hãy nhấp vào Từ chối. Bạn cũng có thể thêm một bản ghi chú, nếu muốn.
 • Để mở thanh bên khi muốn xem lại thông tin chi tiết về yêu cầu phê duyệt, hãy nhấp vào Xem chi tiết.

Mở thanh bên yêu cầu phê duyệt

Bạn có thể xem lại thông tin chi tiết về yêu cầu phê duyệt một tài liệu trong quá trình phê duyệt ở thanh bên. 

Trong danh sách tệp trên Google Drive

Gửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúpGửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúp

Trong bản xem trước trên Google Drive

Gửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúpGửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúpGửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúp

Trong Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày

Gửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúpGửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúpGửi yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive - Drive Trợ giúp

Xem lại những nội dung đã chỉnh sửa trong quá trình phê duyệt

Đối với tệp Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày, bạn có thể xem lại những thay đổi về nội dung trong quá trình phê duyệt.

 1. Mở thanh bên của mục yêu cầu phê duyệt.
 2. Trên thanh bên ở phía bên phải, hãy chọn một mục trong trình đơn thả xuống:

  • Kể từ khi tạo yêu cầu phê duyệt
  • Kể từ lần gần đây nhất tôi phê duyệt
  • Kể từ lần gần đây nhất tôi xem

  Lưu ý:

  • Bạn phải xem các thay đổi trên thanh bên của mục yêu cầu phê duyệt, nếu không thì bạn sẽ không thấy lựa chọn “Kể từ lần gần đây nhất tôi xem” trong trình đơn thả xuống.
  • Tệp phải được phê duyệt hoặc không được thay đổi, nếu không thì bạn sẽ không thấy lựa chọn “Kể từ lần gần đây nhất tôi phê duyệt” trong trình đơn thả xuống.
 3. Nhấp vào Xem.

Trên thanh bên ở phía bên phải, hãy chọn một mục trong trình đơn thả xuống:

 • Kể từ khi tạo yêu cầu phê duyệt
 • Kể từ lần gần đây nhất tôi phê duyệt
 • Kể từ lần gần đây nhất tôi xem
 • Bạn phải xem các thay đổi trên thanh bên của mục yêu cầu phê duyệt, nếu không thì bạn sẽ không thấy lựa chọn “Kể từ lần gần đây nhất tôi xem” trong trình đơn thả xuống.
 • Tệp phải được phê duyệt hoặc không được thay đổi, nếu không thì bạn sẽ không thấy lựa chọn “Kể từ lần gần đây nhất tôi phê duyệt” trong trình đơn thả xuống.

Lời kết: Bạn có thể nhận được yêu cầu phê duyệt về nội dung của mình trong Google Drive Khi tài liệu của bạn

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận