Trang chủ Tips Điều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids – Google

Điều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids – Google

bởi Sharescript.net

Note: Sau đây là bài viết Điều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids – Google được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Ngoài việc sử dụng các chế độ cài đặt và kiểm soát của cha mẹ, bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng YouTube Kids để chặn kênh hoặc bật các lợi ích của gói YouTube Premium. Bạn cũng có thể đăng nhập vào YouTube bằng tài khoản của cha mẹ mà bạn đã liên kết để:

 • Chặn nội dung hoặc
 • Chia sẻ nội dung trên YouTube với hồ sơ YouTube Kids của trẻ.

Bạn cũng có thể

mà bạn thấy không phù hợp trong ứng dụng YouTube Kids. Nhóm chính sách của YouTube sẽ xem xét các video đó. Nếu bạn đã đăng nhập vào YouTube khi báo cáo một video, thì video đó cũng sẽ bị chặn trong ứng dụng YouTube Kids khi bạn đang đăng nhập.

Đăng nhập vào ứng dụng YouTube để điều chỉnh nội dung

Chia sẻ nội dung

Bạn có thể chia sẻ kênh và video từ ứng dụng YouTube với tài khoản YouTube Kids của con bạn. Việc chia sẻ video từ ứng dụng YouTube cho phép trẻ xem những video có thể không xem được do chế độ cài đặt nội dung trong YouTube Kids. Nội dung được chia sẻ sẽ xuất hiện trên màn hình chính của trẻ cho đến khi bị ngừng chia sẻ hoặc bị chặn.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng tính năng chia sẻ để điều chỉnh nội dung xuất hiện trên màn hình chính của trẻ.

Share content from YouTube to your child’s YouTube Kids experience

Lưu ý: Để sử dụng tính năng chia sẻ, bạn phải đăng nhập bằng Tài khoản Google đã liên kết với Tài khoản Google được giám sát hoặc hồ sơ YouTube Kids của trẻ. Tính năng này chỉ hoạt động trong ứng dụng YouTube trên thiết bị di động.

Chia sẻ nội dung từ YouTube bằng tài khoản của cha mẹ đã liên kết

Cách chia sẻ nội dung từ ứng dụng YouTube:

Điều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube Kids

Trẻ có thể xem nội dung được chia sẻ trong thẻ Được chia sẻ trên màn hình chính của YouTube Kids.

Có một số video hoặc kênh mà bạn không thể chia sẻ với tài khoản của trẻ mặc dù bạn có thể muốn chia sẻ:

 • Video có giới hạn về độ tuổi
 • Video có nội dung được trả tiền để lồng ghép sản phẩm
 • Video trực tiếp (có thể chia sẻ sau khi sự kiện trực tiếp kết thúc)
 • Nội dung đã mua
 • Các video và kênh bạn đã chặn trong YouTube Kids của con bạn
 • Video ngắn

Ngừng chia sẻ nội dung bạn đã chia sẻ với trẻ

Cách xoá nội dung bạn đã chia sẻ với trẻ:

 1.  Đăng nhập vào YouTube Kids.
 2. Nhấp hoặc nhấn vào thẻ Được chia sẻ. Thẻ này sẽ hiển thị nội dung bạn đã chia sẻ với trẻ.
 3. Chặn những nội dung mà bạn không muốn con của mình xem nữa.

HOẶC

Điều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube Kids

Chặn kênh trên YouTube

Khi bạn dùng tài khoản của cha mẹ đã liên kết để chặn một kênh cho hồ sơ YouTube Kids của trẻ, bạn sẽ không tìm thấy kênh đó trong YouTube Kids.

Nếu thiết lập chế độ sử dụng có giám sát cho Tài khoản Google của trẻ, thì bạn có thể chặn kênh cho trẻ trên YouTube. Bạn cần sử dụng tài khoản của cha mẹ mà bạn đã liên kết để chặn kênh.

Blocking YouTube channels on supervised accounts

Lưu ý:

 • Nếu trẻ sử dụng cùng một Tài khoản Google cho YouTube và YouTube Kids thì mọi kênh bị chặn trên YouTube cũng sẽ bị chặn trên YouTube Kids.
 • Việc chặn một kênh chỉ chặn nội dung mà kênh đó tải lên chứ không chặn video được tải lên lại trên các kênh khác hoặc kênh tương tự có nội dung liên quan.

Chặn các kênh cụ thể trên YouTube bằng tài khoản của cha mẹ mà bạn đã liên kết

Cách chặn một kênh trong YouTube trên máy tính:

Điều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube Kids

Cách chặn một kênh cụ thể trong ứng dụng YouTube:

Điều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube Kids

Bạn cũng có thể chặn nội dung ngay trong YouTube Kids trên thiết bị của trẻ.

Bỏ chặn nội dung trên YouTube

Nếu thay đổi quyết định về một kênh đã chặn, bạn có thể bỏ chặn kênh đó trên YouTube bằng tài khoản của cha mẹ đã liên kết.

Bỏ chặn từng kênh trên YouTube bằng tài khoản của cha mẹ đã liên kết

Cách bỏ chặn từng kênh trên YouTube bằng tài khoản của cha mẹ đã liên kết:

​Trên máy tính:

Điều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube Kids

Trong ứng dụng YouTube:

Điều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube Kids

Bạn cũng có thể bỏ chặn nội dung ngay trong YouTube Kids trên thiết bị của trẻ.

Bỏ chặn tất cả nội dung trên YouTube bằng tài khoản của cha mẹ đã liên kết

Cách bỏ chặn tất cả video và kênh trên YouTube bằng tài khoản của cha mẹ đã liên kết:

Điều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube Kids

 1. Nếu bạn đang dùng máy tính, hãy chọn Quản lý chế độ cài đặt cho trẻ bên cạnh mục “Cài đặt dành cho cha mẹ”.

Bạn cũng có thể bỏ chặn nội dung ngay trong YouTube Kids trên thiết bị của trẻ.

Đăng nhập vào YouTube Kids để điều chỉnh nội dung

Chặn nội dung trong YouTube Kids

Khi chặn một video hoặc kênh trong YouTube Kids, bạn sẽ không tìm thấy video hoặc kênh đó khi đăng nhập. Nếu bạn tìm cách chặn một video trong lúc đăng xuất, thì một hộp thoại sẽ xuất hiện yêu cầu bạn đăng nhập.

Bạn cũng có thể báo cáo những video mà bạn thấy không phù hợp trong YouTube Kids. Nhóm chính sách của YouTube sẽ xem xét các video đó.

YouTube Kids: How to block videos

Chặn nội dung trong YouTube Kids

 Cách chặn video từ màn hình chính:

Điều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube Kids

Nhập các số trên màn hình hoặc nhập mật mã tuỳ chỉnh bạn đã đặt.

Cách chặn video hoặc kênh từ trang xem:

Điều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube KidsĐiều chỉnh trải nghiệm của trẻ trên YouTube Kids - Hướng dẫn dành cho cha mẹ về YouTube Kids

Bạn cũng có thể chặn kênh trên YouTube bằng tài khoản của cha mẹ đã liên kết.

Bỏ chặn nội dung trong YouTube Kids

Nếu thay đổi quyết định về một video hoặc kênh đã chặn, bạn có thể bỏ chặn video hoặc kênh đó trong phần Cài đặt. Nếu bạn đăng xuất khỏi YouTube Kids, thì mọi nội dung bạn đã chặn trong khi đăng nhập đều có thể xem được.

Bỏ chặn nội dung bằng ứng dụng YouTube Kids

: Nếu đang sử dụng YouTube Kids bằng Family Link, bạn cũng có thể bỏ chặn video trong phần cài đặt của Family Link.

.

YouTube Premium

Bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng YouTube Kids để bật các lợi ích gói YouTube Premium trong ứng dụng. Trước tiên, bạn cần có gói thành viên YouTube Premium trong Tài khoản Google của mình. Sau đó, bạn có thể liên kết gói thành viên YouTube Premium với ứng dụng YouTube Kids.

Bật lợi ích gói YouTube Premium trong YouTube Kids

Cách liên kết gói thành viên YouTube Premium với ứng dụng YouTube Kids:

 1. Mở ứng dụng YouTube Kids trên thiết bị di động của bạn.
  • Nếu là lần đăng nhập đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận năm sinh của mình.
 2. Đăng nhập bằng Tài khoản Google có YouTube Premium.
  • Nếu bạn đã đăng nhập vào một ứng dụng Google trên thiết bị này bằng tài khoản có gói thành viên YouTube Premium, hãy chọn tài khoản đó trong bộ chọn tài khoản. Nếu không, hãy nhấn vào Thêm một tài khoản vào thiết bị này và làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn.
  • Nếu trước đây bạn chưa thiết lập YouTube Kids và chưa tạo hồ sơ dành cho trẻ em bằng tài khoản này, thì bạn cần phải thực hiện các bước trên.
 3. Đến đây, bạn có thể bắt đầu sử dụng các lợi ích của thành viên YouTube Premium trong ứng dụng YouTube Kids trên thiết bị này. Bạn có thể bật hoặc tắt các tính năng cao cấp như phát trong nền hoặc video ngoại tuyến cho con bạn. Bạn cũng có thể chọn dung lượng nội dung video mà con bạn có thể lưu trữ trên thiết bị.
 • Nếu là lần đăng nhập đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận năm sinh của mình.
 • Nếu bạn đã đăng nhập vào một ứng dụng Google trên thiết bị này bằng tài khoản có gói thành viên YouTube Premium, hãy chọn tài khoản đó trong bộ chọn tài khoản. Nếu không, hãy nhấn vào Thêm một tài khoản vào thiết bị này và làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn.
 • Nếu trước đây bạn chưa thiết lập YouTube Kids và chưa tạo hồ sơ dành cho trẻ em bằng tài khoản này, thì bạn cần phải thực hiện các bước trên.

Nếu tài khoản của trẻ có bật tính năng lưu danh sách video đã xem và nhật ký tìm kiếm, thì hai tính năng này chỉ hoạt động trong YouTube Kids trên thiết bị đó. Danh sách video đã xem và nhật ký tìm kiếm của trẻ sẽ không được liên kết với Tài khoản Google của bạn.

Lời kết: Ngoài việc sử dụng các chế độ cài đặt và kiểm soát của cha mẹ bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng YouT

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận