Trang chủ Tips Cách xuất bản, phiên bản và tính năng phê duyệt

Cách xuất bản, phiên bản và tính năng phê duyệt

bởi Sharescript.net

Note: Sau đây là bài viết Cách xuất bản, phiên bản và tính năng phê duyệt được chúng tôi chọn lọc, bài viết luôn được đội ngũ admin cập nhật thường xuyên. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Xuất bản vùng chứa

Khi bạn xuất bản một vùng chứa, Trình quản lý thẻ sẽ áp dụng các thay đổi của bạn cho môi trường được chỉ định. Nếu đã thêm hoặc chỉnh sửa các thẻ, trình kích hoạt và biến trong không gian làm việc, thì bạn sẽ cần xuất bản để áp dụng các thay đổi đó trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.

Để xuất bản không gian làm việc hiện tại của bạn:

 1. Nhấp vào Gửi ở phía trên cùng bên phải màn hình. Màn hình Gửi nội dung thay đổi sẽ xuất hiện cùng với các lựa chọn để xuất bản vùng chứa và lưu phiên bản vùng chứa của bạn.
 2. Chọn Xuất bản và tạo phiên bản nếu mục này chưa được chọn.
 3. Xem lại mục Nội dung thay đổi không gian làm việc để xem liệu cấu hình của bạn có xuất hiện như dự kiến hay không.
 4. Nhập Tên phiên bảnNội dung mô tả phiên bản.
 5. Nếu bạn đã định cấu hình Trình quản lý thẻ để sử dụng nhiều môi trường, hãy dùng mục Xuất bản lên môi trường để chọn môi trường bạn muốn xuất bản.
 6. Nhấp vào Xuất bản.

Bạn có thể xem lại nội dung thay đổi trước khi xuất bản. Dùng trình đơn

Cách xuất bản, phiên bản và tính năng phê duyệt - Trình quản lý thẻ Trợ giúp

 trong mục

để xem sự khác biệt giữa các phiên bản cho thành phần bạn muốn xem lại hoặc hủy nội dung thay đổi. Hãy nhấp vào tên của thành phần trong danh sách để xem màn hình chi tiết mở rộng. Tại đây, bạn có thể xem lại nội dung thay đổi của mỗi thành phần, thực hiện thay đổi vào phút chót hoặc hủy nội dung thay đổi.

Phiên bản

Phiên bản là ảnh chụp nhanh cấu hình vùng chứa tại một thời điểm cụ thể. Bạn có thể lưu trạng thái hiện tại của không gian làm việc dưới dạng phiên bản bất kỳ lúc nào. Thao tác này cho phép bạn phục hồi không gian làm việc về phiên bản trước đó nếu cần.

Các phiên bản có thể giúp cho việc phục hồi trở nên dễ dàng hơn nếu xảy ra lỗi. Ví dụ: Nếu ai đó vô tình xuất bản phiên bản vùng chứa trước khi vùng chứa đó sẵn sàng để xuất bản, bạn có thể phục hồi không gian làm việc về phiên bản trước đó và xuất bản.

Những người dùng có quyền truy cập Phê duyệt trở lên đều có thể tạo phiên bản. Mỗi lần xuất bản một vùng chứa, hệ thống sẽ ghi lại phiên bản của vùng chứa đó.

Cách lưu không gian làm việc hiện tại dưới dạng một phiên bản trước khi xuất bản:

 1. Nhấp vào Gửi. Màn hình Gửi nội dung thay đổi sẽ xuất hiện cùng với các lựa chọn để xuất bản hoặc lưu phiên bản. (Khách hàng Google Marketing Platform sẽ có thêm một lựa chọn để Yêu cầu phê duyệt.)
 2. Nhấp vào Tạo phiên bản.
 3. Nhập Tên phiên bảnNội dung mô tả phiên bản.
 4. Nhấp vào Tạo.

Cách xuất bản phiên bản vùng chứa đã lưu trước đó lên trang web:

Cách xuất bản, phiên bản và tính năng phê duyệt - Trình quản lý thẻ Trợ giúpCách xuất bản, phiên bản và tính năng phê duyệt - Trình quản lý thẻ Trợ giúp

Trình quản lý thẻ lưu giữ các phiên bản đã xuất bản, vì vậy, bạn có thể xem thời điểm phiên bản có hiệu lực và người xuất bản. Để xem các phiên bản đã xuất bản, hãy truy cập Phiên bản và tìm kiếm các mục nhập có ngày trong cột Đã xuất bản.

Cách thay thế phiên bản vùng chứa hiện tại bằng phiên bản đã lưu trước đó:

 1. Nhấp vào Phiên bản.
 2. Nhấp vào trình đơn Thao tác bên cạnh phiên bản vùng chứa mong muốn.
 3. Chọn Đặt làm phiên bản mới nhất.

Thao tác này sẽ thay thế bản nháp vùng chứa hiện tại bằng nội dung của phiên bản vùng chứa đã chọn. Sau đó, bạn có thể sửa đổi thêm đối với bản nháp vùng chứa và xuất bản nội dung thay đổi khi đã sẵn sàng.

Để xuất bản một phiên bản cụ thể từ màn hình Phiên bản: Hãy xác định phiên bản mà bạn muốn xuất bản rồi chọn Xuất bản lên… từ trình đơn Thao tác.

Khi bạn xuất bản hoặc tạo một phiên bản, hãy nhập Tên phiên bảnNội dung mô tả để giúp bạn dễ dàng biết những nội dung thay đổi nào sẽ được thực hiện. Ví dụ:

 • Tên phiên bản: “Thẻ lượt xem trang Google Analytics – khởi chạy lần đầu”
 • Nội dung mô tả: “Chạy thẻ lượt xem trang Google Analytics trên example.com.

Lưu ý: Khi bạn tạo một vùng chứa mới, hệ thống sẽ tự động tạo cho bạn phiên bản ban đầu có tiêu đề “Phiên bản 1 – Vùng chứa trống”.

Phê duyệt

Các vùng chứa thuộc quyền sở hữu của tài khoản Tag Manager 360 có thể thêm chức năng phê duyệt vào quy trình làm việc. Những người dùng có quyền Chỉnh sửa trở lên sẽ có thêm một lựa chọn để yêu cầu phê duyệt nhằm xuất bản nội dung thay đổi mà họ đã thực hiện.

Người dùng yêu cầu phê duyệt có lựa chọn để chỉ định một người dùng cụ thể xem xét yêu cầu và để lại nhận xét kèm theo hướng dẫn hoặc thông tin bổ sung. Bất kỳ người dùng nào có quyền truy cập Phê duyệt hoặc Xuất bản đều có thể thực hiện hành động đối với yêu cầu đó, nhưng người yêu cầu nên chỉ định một người dùng cụ thể để gán việc xử lý yêu cầu phê duyệt cho người dùng đó.

Yêu cầu phê duyệt

Để yêu cầu phê duyệt các nội dung thay đổi đối với một không gian làm việc:

 1. Nhấp vào Gửi.
 2. Chọn Yêu cầu phê duyệt.
 3. Không bắt buộc: Nhấp vào Chọn người phê duyệt để chỉ định người sẽ xem xét và phê duyệt yêu cầu của bạn.
 4. Không bắt buộc: Sử dụng mục Nhận xét để ghi chú cụ thể nhằm giúp người phê duyệt hiểu các nội dung thay đổi được yêu cầu phê duyệt.
 5. Nhấp vào Yêu cầu.

Nếu sử dụng một không gian làm việc đang chờ phê duyệt, bạn sẽ thấy một biểu ngữ cho biết không gian làm việc đang ở trạng thái chờ phê duyệt. Hãy nhấp vào Xem yêu cầu để xem những nội dung thay đổi đã được yêu cầu.

Phê duyệt yêu cầu

Trang Phê duyệt sẽ liệt kê tất cả yêu cầu phê duyệt đã được gửi cho một vùng chứa nhất định. Các mục này sẽ bao gồm các yêu cầu xuất bản không gian làm việc, phê duyệt Liên kết tài khoản bên ngoài và thêm thẻ đã đẩy từ Campaign Manager 360. Khi có yêu cầu đang chờ phê duyệt, thẻ Phê duyệt sẽ có một chỉ báo bên cạnh:

 • Vòng tròn màu xanh lam nghĩa là có yêu cầu đang chờ xử lý đã được chỉ định cho một người dùng khác hoặc cho một người bất kỳ để người đó xem xét và phê duyệt.
 • Vòng tròn màu đỏ nghĩa là có yêu cầu đang chờ xử lý đã được chỉ định cụ thể cho bạn để bạn xem xét.

Để xem xét và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu phê duyệt:

 1. Nhấp vào thẻ Phê duyệt.
 2. Nhấp vào tên của mục cần phê duyệt.
 3. Xem lại các thông tin chi tiết của yêu cầu.
 4. Không bắt buộc: Để chỉ định một người phê duyệt cụ thể, hãy nhấp vào Chọn người phê duyệt.
 5. Không bắt buộc: Để thêm nội dung nhận xét vào yêu cầu, hãy nhấp vào Thêm nhận xét.
 6. Nhấp vào Phê duyệt để phê duyệt yêu cầu, Gửi lại để từ chối yêu cầu và yêu cầu người gửi ban đầu chỉnh sửa thêm hoặc Rút lại để hủy yêu cầu.

Chức năng phê duyệt giúp khách hàng Tag Manager 360 thiết lập quy trình làm việc cộng tác cho tổ chức của họ và cho phép các đại lý bên thứ ba hoặc người dùng khác truy cập vào quy trình cấu hình thẻ theo cách giữ quyền kiểm soát tập trung trong tay của các bên liên quan chính. Để giúp đáp ứng các tiêu chuẩn của tổ chức và giảm thiểu lỗi, chủ sở hữu vùng chứa có thể chọn cấp quyền truy cập Xuất bản cho một nhóm nhỏ hơn gồm những người dùng có nhiều kinh nghiệm hơn để họ có thể xem xét và phê duyệt yêu cầu xuất bản.

Lời kết: Xuất bản vùng chứaKhi bạn xuất bản một vùng chứa Trình quản lý thẻ sẽ áp dụng các thay đổi của bạn c

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận