Tạo link download trực tiếp Google Drive

10 Thích Bình luận fb

Tạo link download trực tiếp với Google Drive là khi bạn click vào link, ngay sau đó file sẽ được tự động tải xuống, không cần thao tác trên giao diện của Google Drive.
Một ưu điểm của tạo link download trực tiếp chính là khi chủ sở hữu chuyển file vào thùng rác thì bạn vẫn có thể tải được, trong khi trên giao diện của Google Drive không cho phép tải về file này.

Link tool:
1. https://drive.codevn.net/
2. https://direct.gdrive.vip/vi/

Tác giả: Sharescript.net