Share 980 font Việt hoá full

7 Thích Bình luận fb

Chia sẻ bộ font Việt hoá gồm 980 font đầy đủ các thể loại SFU, UTM, UVF, SVN.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1GPNZu-n2VIMmyHxa1H-qk-Ret8youIjm/view?usp=sharing

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net