Chia sẻ font làm chữ ký – SCRIPTURE

19 Thích Bình luận fb

Scripture là một phông chữ với phong cách viết tay và phong cách chữ ký.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1lvEnc-cKmPeIXoyI6PR0DF7PZf80d-Fg/view?usp=sharing

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net