Tải Windows 10 app package offline

13 Thích Bình luận fb

Trên Android, bạn có thể tải file có đuôi .apk để cài đặt offline không thông qua Store. Dành cho bạn nào muốn làm việc tương tự với Microsoft Store trên Windows 10, dưới đây là trang hỗ trợ các bạn get link app package được tạo bởi AdGuard.
Nếu các bạn get link tải cho 1 app nhưng ra nhiều link, đó là do nó còn phụ thuộc vào các ứng dụng khác để chạy. Các bạn bắt buộc phải cài đặt các ứng dụng đó trước thì mới sử dụng được app.

Link trang get link Windows 10 app package offline: https://store.rg-adguard.net/

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net