Code ẩn link cho Facebook Group tương tự ANLINK.TOP J2Team

37 Likes comments off
anlink-thumbnail

Chức năng

  • Phải là thành viên của nhóm
  • Phải like và bình luận mới có thể mở link
  • Khóa link bằng mật khẩu (không khóa có thể để trống lúc tạo link)

Ví dụ link được ẩn bằng tool ẩn link sẽ có dạng như thế này:

https://anlink.top/v/84w25343z2/ | #protect@84w25343z2@

Dưới đây là một số hình ảnh

Màn hình sau khi đăng nhập
Màn hình thông kê group
Danh sách link đã tạo
Ẩn link
Thông tin cá nhân tài khoản sử dụng ẩn link
Chèn link vào bài viết

Download

Facebook Comments

You might like

About the Author: Sharescript.net