Chia sẻ một số preset dành cho Lightroom Mobile

6 Thích Bình luận fb

Dưới đây là một số preset dành cho Lightroom Mobile, định dạng đuôi .dng. Số lượng bao gồm 04 folder. Nguồn Huyzphoto.Tk, GocMod.

Link download:
Link 1: Image preset lightroom_X 31 preset
Link 2: Preset tươi sáng Blend & Retouch 19 preset
Link 3: Tanya-Ravichandran-LR Presets – hàng hiếm 11 preset
Link 4: Solar – Màu trong 17 preset
Hoặc bản Lightroom Mod 1198 preset APK: https://drive.google.com/uc?id=103XJ6bQWiPBrK9QonkylHeWKnJ3RDT1u

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net