Chia sẻ một số preset dành cho Lightroom Mobile

16 Thích Bình luận fb

Dưới đây là một số preset dành cho Lightroom Mobile, định dạng đuôi .dng. Số lượng bao gồm 04 folder. Nguồn Huyzphoto.Tk, GocMod.

Link download:
Link 1: Image preset lightroom_X 31 preset
Link 2: Preset tươi sáng Blend & Retouch 19 preset
Link 3: Tanya-Ravichandran-LR Presets – hàng hiếm 11 preset
Link 4: Solar – Màu trong 17 preset
Hoặc bản Lightroom Mod 1198 preset APK: https://drive.google.com/uc?id=103XJ6bQWiPBrK9QonkylHeWKnJ3RDT1u

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net