Desktop Goose – Tải tool con ngỗng troll, phá máy

21 Thích Comment

Tính năng của phần mềm:
– Phá máy (xem video dưới đây nhé). Hoặc có thể xem chi tiết tại đây: https://samperson.itch.io/desktop-goose

Link download: https://samperson.itch.io/desktop-goose/download/eyJleHBpcmVzIjoxNTgwNDM5MDkzLCJpZCI6NTU4MjE4fQ%3d%3d.cF3HJ8GJB%2fRaP1W%2bzjZwnZqNdJI%3d

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.