Source code đếm ngược năm mới Canh Tý 2020

30 Likes comments off
tet_count_down_thumbnail

Source code đếm ngược thời gian đến khi bước sang năm mới 2020. Toàn bộ code đều dễ dàng chỉnh sửa để có thể tái sử dụng qua các năm.

Dưới đây là các mẫu đồng hồ đếm ngược:

Các bạn có thể download tại đây:

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/j2team.community/permalink/1164313290567456/

Facebook Comments

You might like

About the Author: Sharescript.net