Thêm mới: 14 th01, 2020

20 Thích Bình luận fb

Thay bộ comment mặc định bằng hệ thống comment của Facebook. Bằng việc sử dụng trình quản lý bình luận của Facebook, chúng tôi mong muốn người dùng sẽ dễ dàng tương tác với nội dung bài viết trên trang web dễ dàng hơn, nhanh chóng không cần phải nhập bất cứ thông tin nào khác ngoài nội dung cần bình luận. Với sự thay đổi nhỏ này, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời hơn cho các bạn.

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net