Chia sẻ Font Awesome 5 Pro

16 Thích Comment

Chia sẻ Font Awesome Pro v5.12.0 phiên bản mới nhất (gồm phiên bản desktop và web). Font Awesome PRO cung cấp cho bạn các biểu tượng vector có thể tùy chỉnh kích thước, màu sắc và mọi thứ bạn có thể làm với CSS. Trong phiên bản 5.4.1 mới, 379 biểu tượng đã được thêm vào.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/j2team.community/permalink/1141124432886342/

Link download: https://www.sieutoc.top/file/d/mzqnyQgAk5fN8eBRxJoK42/view#a4v2x233y2u2y264a4w2z2f4w214u2

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.