Code bắn tiền My Viettel

16 Likes Comment
code-ban-tien-thumbnail

Code với chức năng chuyển tiền thông qua My Viettel từ SĐT này sang SĐT khác.

Yêu cầu nhập

  1. Số điện thoại.
  2. Mật khẩu My Viettel.
  3. Nhập mật khẩu chuyển tiền (Soạn MK gửi 136 để lấy mật khẩu chuyển tiền).
  4. Nhập số tiền muốn chuyển.
  5. Nhập số điện thoại nhận tiền.

Các bạn có thể xem demo và download code tại đây:

Nguồn: Vũ Hoàng Phúc

You might like

About the Author: Sharescript.net