Source code ứng dụng To-Do sử dụng ReactJs

65 Thích Comment
react-todo-thumbnail

To-do app giúp các bạn lưu lại danh sách các công việc cần làm, đánh dấu công việc đó đã hoàn thành hay chưa, hoặc cũng có thể là xoá công việc đó nếu thấy không cần thiết.

To-do app cũng là ứng dụng cơ bản để các bạn thực hành khi học lập trình, do nó có thể làm trong thời gian ngắn, không cần phải biết quá nhiều thứ phức tạp.

Nó sử dụng các hoạt động CRUD (create, read, update, delete) là các hoạt động cơ bản thường thấy trong các ứng dụng ngày nay. Do đó, source code phù hợp để tham khảo, nắm bắt hoạt động mà một to-do app cần có.

App được viết bằng ReactJs. File cài đặt gồm file HTML, JS, CSS, nên các bạn chỉ cần up lên host sao cho 3 file này cùng thư mục, sau đó truy cập file index.html là được.

Các bạn có thể xem demo và download tại đây:

Nguồn: https://www.htmlhints.com/article/40/to-do-app-with-crud-operation-using-reactjs

Bình luận bằng facebook
Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.