Chia sẻ một số tài nguyên premium Freepik

11 Thích Comment

Dưới đây là một số tài nguyên premium trên Freepik. Sơ qua thì có đủ các thể loại (background, design, prototye, icon, … ), các bạn có thể tải về khám phá dần nhé. Credit tại đây.

Link download: https://drive.google.com/drive/folders/1Dd6l3n8CoJxD5UDDu3do2RnJGKCeFseF

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.