Chia sẻ một số tài nguyên premium Freepik

5 Thích Comment

Dưới đây là một số tài nguyên premium trên Freepik. Sơ qua thì có đủ các thể loại (background, design, prototye, icon, … ), các bạn có thể tải về khám phá dần nhé. Credit tại đây.

Link download: https://drive.google.com/drive/folders/1Dd6l3n8CoJxD5UDDu3do2RnJGKCeFseF

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *