Share code Upload File lên Google Drive PHP

32 Thích 1 Comment

Chức năng:

  1. Get link Fshare.
  2. Get link Google Drive.
  3. Download video Youtube.
  4. Download video Facebook.

Hướng dẫn cài đặt:

  1. Upload code trong thư mục Code UpFile Google Drive\Code lên server.
  2. Import file SQL trong thư mục Code UpFile Google Drive\payadsco_UPDOWSF.sql vào database.
  3. Cấu hình tại file config.php.
Share Code Upload File To Google Driver PHP

Link tải về: https://drive.google.com/file/d/1ksucVyZIfgOKkj-iH2TNx6izZfW8XojF/view?usp=sharing

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *