Code click to continue effect

26 Likes comments off

Một hiệu ứng tuyệt vời dành cho các web designer hoặc các bạn thiết kế website tặng người yêu,…v..v…

Đi luôn vào chủ đề chính thì code này tải về và đặt nó lên đầu trang để không bị chèn bởi các div khác. Khi click vào “Nhấn để tiếp tục” thì bạn có thể thêm code trong function doClickText để tùy biến.

Facebook Comments

You might like

About the Author: Sharescript.net