Game Plants vs. Zombies bản PC

26 Thích Comment

Mọi người chắc hẳn không còn xa lạ với tựa game tuổi thơ này: Plants vs. Zoombies (PC).

Để cài đặt save game (Complete all mini-games, Puzzles, Survival, Zen Garden is fully packed, Tree of Wisdom 1011 feet, 27 thousand dollars), các bạn làm như sau:
1. Vào thư mục: C:\ProgramData\PopCap Games\PlantsVsZombies\userdata (phải hiện file ẩn để thấy thư mục ProgramData).
2. Giải nén file save game tải ở bên dưới, copy thư mục UserData thay thế thư mục C:\ProgramData\PopCap Games\PlantsVsZombies\userdata.

Link download:
Plants vs. Zombies 1.2.rar:
https://drive.google.com/file/d/1dQBmfXE4ujWl0XTxSPCGE0LupeOGS_YN/view?usp=sharing
Save game: plants-vs.-zombies.rar
https://drive.google.com/file/d/1Kgq1AZq50WtT6KilaKxONaihuxhDf5Cn/view?usp=sharing

Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.