Key WinRAR theo tên tùy ý

14 Thích Bình luận fb

Chia sẻ tool tạo key WinRAR, lựa chọn tên theo ý bạn. Chi tiết xem thêm tại đây.

Hướng dẫn tạo key:
1. Sau khi mở tool lên, gõ tên muốn đăng ký vào ô Name, chọn kiểu key và nhấn vào Save License, chọn nơi lưu key.
2. Copy file key đã tạo ở trên vào thư mục cài WinRAR (thường là C:\Program File\WinRAR)

Link download: https://mega.nz/#!zlhDmSBT!MNCNAopjY-D4kurcFbdGbR7fjA51NlDiPaoBemF2efA

Tác giả: Sharescript.net