Tool chuyển đổi Light/Dark mode trên Windows 10

16 Thích Bình luận fb

Tool dùng để chuyển đổi Light/Dark mode một cách tự động, dễ dàng cài đặt và cấu hình.

Link download: AutoDarkMode_Setup.exe
https://github.com/Armin2208/Windows-Auto-Night-Mode/releases/latest

Tác giả: Sharescript.net