Download Windows 10 v1903 bản chuẩn từ Microsoft

10 Thích Bình luận fb

Windows 10 v1903 có tên gọi là Windows 10 May Update 2019. Hiện tại đây là bản Windows 10 chính thức mới nhất.

Để download bản chuẩn nguyên gốc của MSDN, các bạn truy cập vào link này:

Microsoft Windows 10 Version 1903, May 2019 Update (19H1)
https://vn-zoom.org/threads/windows-10-19h1-version-1903-may-2019-update-msdn-iso.11474/

Để kích hoạt bản quyền số (Digital License), các bạn truy cập vào link này.

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net