Chia sẻ bộ Driver offline Easy Driver v7

14 Thích Bình luận fb

Dành cho Windows 7, Windows 10.
Version: Easy Driver v7.19.929.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
Các thông tin chi tiết khác có thể xem tại đây.

Link download:

EasyDrv7_Win7.x86_7.19.929.iso
Size: 1,8 GB
https://www.fshare.vn/file/6VL5K6WRTL84
EasyDrv7_Win7.x64_7.19.929.iso
Size: 3.6 GB
https://www.fshare.vn/file/T762I4OV4LF2
EasyDrv7_Win10.x86_7.19.929.iso
Size: 1.6 GB
https://www.fshare.vn/file/C2V19VCTVM8Y
EasyDrv7_Win10.x64_7.19.929.iso
Size: 3.5 GB
https://www.fshare.vn/file/BJGFGQ54X27L

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net