Tải game Kung Fu Strike: The Warrior’s Rise

28 Thích Bình luận fb

Đây là một game đối kháng chơi cực kỳ đã tay nhé ae, là game góc nhìn thứ nhất, có thể chơi đơn hoặc chơi cả 2 người (cùng phe).

Link download: Kung Fu Strike – The Warriors Rise.rar
https://drive.google.com/file/d/1iEzobb8f7acjg_kM5FtjEau5O1dhwwep/view?usp=sharing

Tác giả: Sharescript.net