Sửa lỗi, chỉnh sửa: 3 th9, 2019

19 Thích Bình luận fb

Sau đợt chỉnh sửa lỗi không thể truy cập trang ngày 22/8/2019, vẫn còn một số lỗi hiển thị trang web.

Sửa lỗi

  • Phần footer: chỉnh lại Facebook Page plugin không hiển thị, các bài viết gần đây không cập nhật bài viết mới, phần mây thẻ không còn giới hạn số lượng. Kết quả sau khi sửa lại:
  • Thêm lại Google Analystics và Facebook JS SDK bị thiếu.

Chỉnh sửa

  • Phần widget bên phải: bỏ phần Category.
  • Phần login: thay đổi logo của WordPress sang Sharescript.
  • Phần giao diện admin: bỏ các mục không cần thiết trên admin bar.
Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net