Phát video online sử dụng source từ Google Drive

22 Thích Comment

Video trên được lưu trữ trên Google Drive, sử dụng trình phát GDrive-player để stream video. Như vậy, nếu có một tài khoản lưu trữ Google Drive không giới hạn thì các bạn sẽ có thể tạo được một web phim cá nhân.

Link tạo player: https://gdrive-player.com/

[Update 08/11/2019] Hiện tại nếu bạn đăng nhập vào link trên sẽ có thông báo đang quá tải. Do đó, không thể thêm các video mới được nữa. Để thay thế trang trên, các bạn có thể truy cập vào link này sẽ tạo được bình thường nhé:

Link tạo player cập nhật: https://player.gdrive.vip/vi/

Link video mới được tạo, vẫn sẽ có logo của GDrive-player:

[Update 11/12/2019] Có thể sử dụng thêm link sau để tạo:

Link tạo player cập nhật 2: https://www.sieutoc.top/ (hoặc https://getlinkvn.site/)

Link tạo player cập nhật 3: https://bitopma1.herokuapp.com/

Bình luận bằng facebook
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.