Chia sẻ API Tìm bus

40 Likes comments off
thumbnail

Ứng dụng Tìm Buýt là ứng dụng chính thức của hệ thống xe buýt di chuyển khắp Thủ đô Hà Nội. Đây là ứng dụng giúp người dùng theo dõi thông tin các điểm dừng xe buýt, thông tin các chuyến xe buýt bao gồm vị trí hiện tại, điểm dừng tiếp theo, lộ trình chuyến đi,… Ứng dụng là một công cụ thực sự hữu ích cho những người sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển hàng ngày.

Giới thiệu

Đối với các bạn muốn sử dụng API của hệ thống này cho code của mình, hay cho Chatfuel thì các bạn có thể xem trong bài viết này. API được chia sẻ bởi bạn Vũ Đăng Tính.

Đây là các API, do đó các bạn sẽ thay các tham số của mình cho phù hợp với URL request đến là được.

Video demo sử dụng

  • Tìm theo tuyến xe bus ( xe 32)
  • Tìm theo điểm dừng (nhổn)
  • Theo dõi bus tại điểm dừng (khoảng cách bus, thời gian bus tới real time)
  • Tìm theo mã điểm dừng (1234)

Download

Download file[Google drive]123link chatbot.pdf

Facebook Comments

You might like

About the Author: Sharescript.net