Tabs card đơn giản javasript

34 Likes comments off

Tabs card đơn giản bằng javascript dễ dàng chỉnh sửa vào nhiều mục đích kết hợp với slideshow đơn giản hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

Cách cài đặt:
Thực hiện theo các bước để tiến hành cài đặt:
1) Tải file .zip ở dưới link download và giải nén
2) Mở file index.html để tiến hành chỉnh sửa

Facebook Comments

You might like

About the Author: Sharescript.net