Script bỏ like tất cả các page Facebook

91 Thích Comment
script-unlike-all-pages-thumbnail

Đã bao giờ các bạn like nhiều page Facebook quá mà muốn unlike một lần hết luôn chưa. Mình cũng đã từng lâm vào tình cảnh ngồi unlike từng page một, lâu vô cùng luôn 😭 Do đó thì những công việc thế này nên sử dụng script để tự động thực hiện, vừa nhanh lại vừa hiệu quả.

Script bỏ like tất cả các page, nên là các bạn cần suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng. Một khi đã làm thì sẽ không có đường lui đâu 😂


Nguồn script: Phạm Anh Vũ

  • Các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J trên Chrome để mở Console ra, sau đó paste đoạn code dưới đây vào chạy nhé.
  • Code tự động lấy token, do đó không cần phải thực hiện lấy token thủ công.

Unlike All Liked Pages.js

UnlikeAllPage = (function() {
	var data = new FormData;
	data.append('fb_dtsg', require('DTSGInitialData').token);
	data.append('app_id', '165907476854626');
	data.append('redirect_uri', 'fbconnect://success');
	data.append('display', 'popup');
	data.append('from_post', '1');
	data.append('ref', 'Default');
	data.append('return_format', 'access_token');
	fetch('/v1.0/dialog/oauth/confirm', {
		authority: 'www.facebook.com',
		body: data,
		method: 'POST'
	}).then(function(res) {
		res.text().then(function(text) {
			access_token = text.match(/access_token=(.*?)&/)[1];
			GetListPage(access_token);
		});
	});

	function GetListPage(access_token) {
		fetch('https://graph.facebook.com/me/likes/?access_token=' + access_token, {
			authority: 'graph.facebook.com',
			method: 'GET'
		}).then(function(res) {
			res.text().then(function(text) {
				return ListPage = JSON.parse(text).data;
			}).then(function(ListPage) {
				ListPage.forEach(UnlikePage);
			});
		});
	};

	function UnlikePage(Page, index) {
		var IdPage = Page.id;
		var Info = new FormData;
		Info.append('fbpage_id', IdPage);
		Info.append('add', 'false');
		Info.append('__user', require('CurrentUserInitialData').USER_ID);
		Info.append('__a', '1');
		Info.append('fb_dtsg', require('DTSGInitialData').token);
		fetch('/ajax/pages/fan_status.php', {
			authority: 'www.facebook.com',
			body: Info,
			method: 'POST'
		});
		if (index == (ListPage.length - 1)){
			alert('Đã hoàn thành!')
		};
	};
})();

Một lưu ý nhỏ là các bạn dù unlike hết thì vẫn nhớ like lại trang Sharescript.net nhé 😁

Bình luận bằng facebook
Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.