Laurel – Landing page template đẹp bằng HTML

65 Thích Comment
laurel_thumbnail
Giới thiệu

Laurel là một landing page template được thiết kế và phát triển cho các startup làm về app mobile. Nó được tạo ra với các section được tạo sẵn khác nhau, có thể được dùng cho hình ảnh minh họa sản phẩm, danh sách các tính năng của app. Phần dưới cùng có section để người dùng phản hồi về sản phẩm, là những thông tin rất giá trị để cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm trong tương lai.

Laurel hướng đến việc giới thiệu các sản phẩm dành cho mobile, nhưng cũng có thể dùng với mục đích khác như là một landing page giới thiệu về một dự án nền web.

Các tính năng chính:
  • Thiết kế responsive.
  • Custom illustrations/iconography + Facebook Design (iPhone mockup).
  • Các reveal animation.
  • Kèm file Sass.
  • NPM scripts.
  • package.json sample file.
  • Các HTML element được xây dựng sẵn.
Nguồn:
Một số hình ảnh minh họa:

Các bạn có thể xem demo và download tại đây.

Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.