Source checkbox theo phong cách hiện đại – Creative Checkbox Design bằng CSS

21 Likes comments off
creative_checkbox_design_thumbnail

Bài viết lần này sẽ giới thiệu đến các bạn checkbox theo phong cách hiện đại gần giống như nút switch trên Android. Source của checkbox được viết bằng HTML + CSS, tuy nhiên lại có nhiều pseudo class và thuộc tính mới nên mình sẽ không viết hướng dẫn từng bước trong bài viết này do độ phức tạp của nó, mà mình chỉ post video hướng dẫn các bước thực hiện và source code ở cuối bài viết.

Hình ảnh minh họa:
Video hướng dẫn:

Các bạn có thể xem demo và download source code tại đây.

Facebook Comments

You might like

About the Author: Sharescript.net