Tạo accordion dropdown menu sử dụng jQuery và CSS3

42 Thích Comment
dropdown menu

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo một accordion-style dropdown menu sử dụng jQueryCSS3 với hiệu ứng chuyển động mềm mại và tương thích với responsive web design.

Accordion dropdown menu hay collapsible dropdown menu content là một thuật ngữ trong lập trình có thể hiểu là nội dung có thể thu gọn được, accordion dropdown menu rất hay được ứng dụng khi trang của bạn có nhiều nội dung về nhiều mảng khác nhau, việc sử dụng accordion dropdown menu sẽ khiến cho website trở nên gọn gàng và người dùng cũng sẽ dễ dàng tìm tới nội dung mà họ muốn.

Các bước thực hiện:
 1. Thêm Font Awesome 4 để thêm các icon vào các item trong menu. Các bạn có thể thêm hay không đều được.
  <link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.2.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
 2. Tạo một danh sách các item sử dụng ulli cho accordion dropdown menu:
  <ul id="accordion" class="accordion">
   <li>
    <div class="link"><i class="fa fa-database"></i>Web Design<i class="fa fa-chevron-down"></i></div>
    <ul class="submenu">
     <li><a href="#">Photoshop</a></li>
     <li><a href="#">HTML</a></li>
     <li><a href="#">CSS</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <div class="link"><i class="fa fa-code"></i>Coding<i class="fa fa-chevron-down"></i></div>
    <ul class="submenu">
     <li><a href="#">Javascript</a></li>
     <li><a href="#">jQuery</a></li>
     <li><a href="#">Ruby</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <div class="link"><i class="fa fa-mobile"></i>Devices<i class="fa fa-chevron-down"></i></div>
    <ul class="submenu">
     <li><a href="#">Tablet</a></li>
     <li><a href="#">Mobile</a></li>
     <li><a href="#">Desktop</a></li>
    </ul>
   </li>
   <li>
    <div class="link"><i class="fa fa-globe"></i>Global<i class="fa fa-chevron-down"></i></div>
    <ul class="submenu">
     <li><a href="#">Google</a></li>
     <li><a href="#">Bing</a></li>
     <li><a href="#">Yahoo</a></li>
    </ul>
   </li>
  </ul>
 3. Thêm style cho accordion dropdown menu vào file .css:
  <style>
  * {
   margin: 0;
   padding: 0;
   -webkit-box-sizing: border-box;
   -moz-box-sizing: border-box;
   box-sizing: border-box;
  }
  
  body {
   background: #2d2c41;
   font-family: 'Open Sans', Arial, Helvetica, Sans-serif, Verdana, Tahoma;
  }
  
  ul { list-style-type: none; }
  
  a {
   color: #b63b4d;
   text-decoration: none;
  }
  
  /** =======================
   * Contenedor Principal
   ===========================*/
  
  
  h1 {
   color: #FFF;
   font-size: 24px;
   font-weight: 400;
   text-align: center;
   margin-top: 80px;
  }
  
  h1 a {
   color: #c12c42;
   font-size: 16px;
  }
  
  .accordion {
   width: 100%;
   max-width: 360px;
   margin: 30px auto 20px;
   background: #FFF;
   -webkit-border-radius: 4px;
   -moz-border-radius: 4px;
   border-radius: 4px;
  }
  
  .accordion .link {
   cursor: pointer;
   display: block;
   padding: 15px 15px 15px 42px;
   color: #4D4D4D;
   font-size: 14px;
   font-weight: 700;
   border-bottom: 1px solid #CCC;
   position: relative;
   -webkit-transition: all 0.4s ease;
   -o-transition: all 0.4s ease;
   transition: all 0.4s ease;
  }
  
  .accordion li:last-child .link { border-bottom: 0; }
  
  .accordion li i {
   position: absolute;
   top: 16px;
   left: 12px;
   font-size: 18px;
   color: #595959;
   -webkit-transition: all 0.4s ease;
   -o-transition: all 0.4s ease;
   transition: all 0.4s ease;
  }
  
  .accordion li i.fa-chevron-down {
   right: 12px;
   left: auto;
   font-size: 16px;
  }
  
  .accordion li.open .link { color: #b63b4d; }
  
  .accordion li.open i { color: #b63b4d; }
  
  .accordion li.open i.fa-chevron-down {
   -webkit-transform: rotate(180deg);
   -ms-transform: rotate(180deg);
   -o-transform: rotate(180deg);
   transform: rotate(180deg);
  }
  
  /**
   * Submenu
   -----------------------------*/
  
  
  .submenu {
   display: none;
   background: #444359;
   font-size: 14px;
  }
  
  .submenu li { border-bottom: 1px solid #4b4a5e; }
  
  .submenu a {
   display: block;
   text-decoration: none;
   color: #d9d9d9;
   padding: 12px;
   padding-left: 42px;
   -webkit-transition: all 0.25s ease;
   -o-transition: all 0.25s ease;
   transition: all 0.25s ease;
  }
  
  .submenu a:hover {
   background: #b63b4d;
   color: #FFF;
  }
  </style>
 4. Thêm thư viện jQuery vào cuối phần body:
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
 5. Thêm đoạn script này vào sau script import thư viện jQuery ở trên:
  <script>
  $(function() {
   var Accordion = function(el, multiple) {
    this.el = el || {};
    this.multiple = multiple || false;
  
    // Variables privadas
    var links = this.el.find('.link');
    // Evento
    links.on('click', {el: this.el, multiple: this.multiple}, this.dropdown)
   }
  
   Accordion.prototype.dropdown = function(e) {
    var $el = e.data.el;
     $this = $(this),
     $next = $this.next();
  
    $next.slideToggle();
    $this.parent().toggleClass('open');
  
    if (!e.data.multiple) {
     $el.find('.submenu').not($next).slideUp().parent().removeClass('open');
    };
   }	
  
   var accordion = new Accordion($('#accordion'), false);
  });
  </script>
  <script type="text/javascript">
  
   var _gaq = _gaq || [];
   _gaq.push(['_setAccount', 'UA-36251023-1']);
   _gaq.push(['_setDomainName', 'jqueryscript.net']);
   _gaq.push(['_trackPageview']);
  
   (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
   })();
  
  </script>

Các bạn có thể xem demo và download source code tại đây.

Bình luận bằng facebook
Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *