Source code Facebook Reactions

64 Thích Comment

Source code Facebook Reactions được viết bằng HTML + CSS Less nhé.

Các file bao gồm:
  • fb_reactions.html
  • styles.less
  • less.min.js

Do style được viết bằng CSS Less nên các bạn cần lưu ý trong phần nhúng file vào file html. Ngoài ra có thể tìm hiểu thêm về CSS Less tại đây.

Nguồn: https://codepen.io/CucuIonel/details/KzPWaE

Bình luận bằng facebook
Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.