Share source code khung CHAT trong suốt cho OBS FACEBOOK LIVE

17 Likes Comment
demo khung chat

Đoạn code hướng dẫn thêm khung Facebook Chat trong suốt khi live stream bằng OBS Facebook Live.

Các bạn có thể tải tại link HTML code hoặc ở phần cuối của bài viết. Code tôi share ở đây được áp dụng cho OBS, các bước cài đặt khá đơn giản, áp dụng cho cả Fanpage và trang cá nhân. Source code được cập nhật ngày 15/06/2018 nên các bạn yên tâm là vẫn sử dụng tốt nhé.

Một số link cần thiết trong quá trình cài đặt:

  1. Các bạn tải HTML code tại: https://obsproject.com/forum/threads/facebook-comment-overlay.66671/
  2. Lấy Access Token Keyhttps://developers.facebook.com/tools/explorer/
  3. Tạo Facebook Live tại: https://www.facebook.com/live/create

Dưới đây là video hướng dẫn, bao gồm 2 phần: phần đầu hướng dẫn cài đặt video live stream cho Fanpage, phần sau hướng dẫn các bạn cài đặt cho video live cá nhân:

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *